Jönköping får ett sprututbytesprogram (uppdaterat)

Jönköpings läns landsting kommer med all sannolikhet att få ett eget sprututbytesprogram nästa år.

Detta efter att smittskyddsläkaren Peter Iveroth lagt fram ett förslag som landstingets ledande politiker nu vill gå vidare med. Först nu finns en majoritet i landstinget för ett sådant förslag.

Landstingsdirektören i Jönköpings län har nu fått i uppdrag att ta fram ett konkret beslutsunderlag för ett sprutbytesprogram.

I praktiken betyder att ett pilotprojekt, som sedan ska utvärderas om två år, kommer att starta upp i länet.

Jönköpings läns landsting kommer med all sannolikhet att få ett eget sprututbytesprogram nästa år.

Detta efter att smittskyddsläkaren Peter Iveroth lagt fram ett förslag som landstingets ledande politiker nu vill gå vidare med. Först nu finns en majoritet i landstinget för ett sådant förslag.

Landstingsdirektören i Jönköpings län har nu fått i uppdrag att ta fram ett konkret beslutsunderlag för ett sprutbytesprogram.

I praktiken betyder att ett pilotprojekt, som sedan ska utvärderas om två år, kommer att starta upp i länet.

Om allt går vägen, och kommunerna också säger ja, kommer ett sprututbytesprogram öppnas upp i mitten av nästa år vid infektionskliniken på länssjukhuset Ryhov.

Sprututbytesprogram finns redan i Stockholm, Kalmar och tre städer i Skåne. Även andra landstingspolitiker diskuterar att starta upp verksamheter, bl.a. Uppsala och Sörmland.