Estland börjar distribuera Naloxon till brukare

Estländska brukare har tilldelats paket med Naloxon för första gången i landet.

Läkemedlet som snabbt kan hävda en överdos av både opiater och opioider finns i nästan alla ambulanser och akutmottagningar över hela världen. Däremot är det först de senaste åren som det börjat delas ut direkt till människor som använder droger, så de kan ingripa om tex en vän drabbas.

De sex första brukarna, både aktiva och f.d. som riskerar återfall, har nu genomgått en snabbutbildning i dess administration.

Enligt statistik har fyra av sex brukare i landet varit med om en situation då en vän överdoserat och behövde akut hjälp.

Estländska brukare har tilldelats paket med Naloxon för första gången i landet.

Läkemedlet som snabbt kan hävda en överdos av både opiater och opioider finns i nästan alla ambulanser och akutmottagningar över hela världen. Däremot är det först de senaste åren som det börjat delas ut direkt till människor som använder droger, så de kan ingripa om tex en vän drabbas.

De sex första brukarna, både aktiva och f.d. som riskerar återfall, har nu genomgått en snabbutbildning i dess administration.

Enligt statistik har fyra av sex brukare i landet varit med om en situation då en vän överdoserat och behövde akut hjälp.

Eftersom Naloxon är receptbelagt i de flesta länder har det hittills varit svårt att distribuera läkemedlet till de som verkligen behöver det.

Estland har Europas högsta dödlighet bland människor som injicerar narkotika.