Varför väcker metadon så starka känslor? – Rapport från LARO-symposiet 2013

Svensk förening för Beroendemedicin anordnade för andra året i rad ett augustisymposium. I år var huvudtemat LARO – läkemedelsassisterad behandling vid heroinberoende.

Det var en handfull ledande forskare inom området som presenterade såväl state-of-the-art för denna behandlingsform som nya forskningsrön.

Mycket bra slutsatser, bl.a.:

Budskapet från de norska undersökningarna var att i behandlingen identifiera riskpatienterna och öka uppföljning och behandling, inte utesluta dem.

Svensk förening för Beroendemedicin anordnade för andra året i rad ett augustisymposium. I år var huvudtemat LARO – läkemedelsassisterad behandling vid heroinberoende.

Det var en handfull ledande forskare inom området som presenterade såväl state-of-the-art för denna behandlingsform som nya forskningsrön.

Mycket bra slutsatser, bl.a.:

Budskapet från de norska undersökningarna var att i behandlingen identifiera riskpatienterna och öka uppföljning och behandling, inte utesluta dem.

I den efterföljande diskussionen ställdes frågan ur ett svenskt perspektiv: vid vilken annan sjukdom än vid heroinberoende avslutar man behandlingen då patienten försämras i sin sjukdom?

En enhällig expertgrupp menade att nollvisionen må vara en politisk vision, men koppla inte ihop den med den medicinska verkligheten

Från innehållet:

  • Så här började behandlingen med metadon av heroinberoende
  • Norge startade sent men har kommit långt
  • LARO-behandling halverar dödlighet och kriminalitet
  • Nya och effektiva behandlingsvägar
  • Metadon- och buprenorfinläckaget når inte ungdomen
  • LARO – ett medicinskt Guantanamo

Ladda ner en sammanfattning av symposiumet här (PDF).

%d bloggare gillar detta: