Hippokratisk etik och behandling av opiatberoende

Lars Sjöstrand psykiatriker och beroendeläkare skriver i läkartidningens debatt del om problematiken med utskrivning från substitutionsbehandling och menar att det försiggår en hippokratisk etik och behandling av opiatberoende inom läkarvården.

Lars Sjöstrand psykiatriker och beroendeläkare skriver i läkartidningens debatt del om problematiken med utskrivning från substitutionsbehandling och menar att det försiggår en hippokratisk etik och behandling av opiatberoende inom läkarvården.

Allra svårast är bestämmelsen om utskrivning vid upprepade återfall i narkotikamissbruk. Det kan röra sig om cannabismissbruk, missbruk av bensodiazepiner, centralstimulantia och heroin. Naturligtvis är det i högsta grad önskvärt att patienten avstår från dessa former av missbruk under metadon- eller buprenorfinbehandling, men de är ytterst sällan så medicinskt farliga att inte en ofrivillig utskrivning snabbt försätter den enskilde patienten i en ännu större fara. Vanligen accelererar narkotikamissbruket och blir helt okontrollerat, med snabbt stigande heroindoser som lätt leder till livshotande intoxikationer och till att patienten på annat sätt far illa. För att illustrera detta väljer jag att i avidentifierad form beskriva ett förlopp.

Tryck HÄR för att läsa hela debattinlägget!