Uppsala värd för Drogfokus 2016

Uppsalakommun har valts till värd för Drogfokus 2016, man räknar med att lite mer än 1000 deltagare kommer att medverka under konferensen.

Konferensen är ett samarrangemang mellan olika myndigheter och centrala organisationer. Det först handlinga syftet med drogfokus är att är att utgöra en motpol mot de krafter i samhället som verkar för användning och hantering av alkohol, narkotika, tobak och dopning. Budskapet är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och hantering av alla droger.

Uppsalakommun har valts till värd för Drogfokus 2016, man räknar med att lite mer än 1000 deltagare kommer att medverka under konferensen.

Konferensen är ett samarrangemang mellan olika myndigheter och centrala organisationer. Det först handlinga syftet med drogfokus är att är att utgöra en motpol mot de krafter i samhället som verkar för användning och hantering av alkohol, narkotika, tobak och dopning. Budskapet är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och hantering av alla droger.

– Beskedet är mycket glädjande. Att i samverkan med kommunen och andra ANDT-associerade aktörer ute i samhället, få med universitetets forskare och lärare i detta engagemang känns väldigt bra. Det är helt i linje med U-FOLDs ambitioner. Vi ser verkligen fram mot att få stå som värd för det här mötet och kommer slagkraftigt att mobilisera oss för att i ett brett perspektiv sätta fokus på en av de viktigaste frågorna inom den sociala välfärden i vårt samhälle, säger Fred Nyberg, koordinator för U-FOLD och professor vid Uppsala universitet.

Arrangörsgruppen för Drogfokus fattade ett gemensamt beslut om att välja Uppsala istället för Norrköping och Karlstad.

– Skälet till att vi i arrangörsgruppen för Drogfokus beslutade att utse Uppsala som värdkommun för konferensen 2016 var främst att Uppsala har visat på en bred förankring och ett stort engagemang i ANDT-frågorna. Här föds och sprids god kunskap på ett föredömligt sätt. Att utse Uppsala som värdkommun är ett sätt att visa uppskattning för det arbete som utförs, säger Kajsa Mickelsson, Statens folkhälsoinstitut.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: