Riksrevisionens nya tunga rapport om mer brukar- och patientperspektiv

Riksrevisionens nya tunga rapport om Socialstyrelsens nationella riktlinjer publicerades igår (24/4- 13).

Rapporten rekommenderar mer makt till patienter i arbetet med nationella riktlinjer, tex i form av beroendevården och substitutionsbehandling.

Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen var tillsammans med Svenska Narkomanvårdsförbundet ensamma aktörer att medverka i rapporten. Dock var vi de ända från brukarsidan som intervjuades och där skaffade vi oss en stor roll ibland annat diskussionerna om brukarinflytande/ medverkan.

Forskning visar att en vård som sätter patienten i centrum leder till bättre vårdresultat och minskade kostnader för samhället. Samtidigt finns det undersökningar som visar att Sverige i jämförelse med andra länder uppvisar stora brister i det avseendet. Det är därför viktigt att utveckla arbetet med de nationella riktlinjerna så att staten mer effektivt kan använda dem som ett sätt att främja ett patientperspektiv i vården, säger riksrevisor Gudrun Antemar, som också hade en debattartikel i Dagens Medicin (”Ta större ansvar, Socialstyrelsen!”) om rapporten.

– Vi kommer att fortsätta att arbeta med dessa frågor. Att patientperspektivet tillgodoses på ett bra sätt ska ske oberoende av område och hur stark en patientorganisation är, säger Kristina Eklund från Socialstyrelsen.

Rekommendationer

Till Regeringen:

  • Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla en arbetsmetod för att ytterligare lyfta fram ett patientperspektiv i nationella riktlinjer.
  • Regeringen bör ge Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att följa upp nationella riktlinjers effekter ur ett patientperspektiv.

Till Socialstyrelsen:

  • Socialstyrelsen bör utveckla metoder för att bredda kunskapsbasen för nationella riktlinjer så att patientperspektivet bättre kan tas tillvara. Socialstyrelsen bör även tydliggöra patient- och brukarföreningars roll och funktion i riktlinjearbetet.
  • I båda dessa avseenden bör myndigheten ta tillvara internationella erfarenheter.
  • Socialstyrelsen bör ta ett större ansvar för att nationella riktlinjer når fram till mottagarna. Myndigheten bör också återkommande följa upp att sjukvårdshuvudmännen och personal inom vård, omsorg och socialtjänst uppfattar och använder riktlinjerna så som avses.

SBF är jättenöjda med rapporten eftersom den skiljer på patientperspektiv (sjukvården) och brukarperspektiv (socialtjänsten) och gör det svårare för andra organisationer att ta plats i brukarråd.

Bara att ladda ner, läsa på och ladda med argument…

Riksrevisionens nya tunga rapport om Socialstyrelsens nationella riktlinjer publicerades igår (24/4- 13).

Rapporten rekommenderar mer makt till patienter i arbetet med nationella riktlinjer, tex i form av beroendevården och substitutionsbehandling.

Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen var tillsammans med Svenska Narkomanvårdsförbundet ensamma aktörer att medverka i rapporten. Dock var vi de ända från brukarsidan som intervjuades och där skaffade vi oss en stor roll ibland annat diskussionerna om brukarinflytande/ medverkan.

Forskning visar att en vård som sätter patienten i centrum leder till bättre vårdresultat och minskade kostnader för samhället. Samtidigt finns det undersökningar som visar att Sverige i jämförelse med andra länder uppvisar stora brister i det avseendet. Det är därför viktigt att utveckla arbetet med de nationella riktlinjerna så att staten mer effektivt kan använda dem som ett sätt att främja ett patientperspektiv i vården, säger riksrevisor Gudrun Antemar, som också hade en debattartikel i Dagens Medicin (”Ta större ansvar, Socialstyrelsen!”) om rapporten.

– Vi kommer att fortsätta att arbeta med dessa frågor. Att patientperspektivet tillgodoses på ett bra sätt ska ske oberoende av område och hur stark en patientorganisation är, säger Kristina Eklund från Socialstyrelsen.

Rekommendationer

Till Regeringen:

  • Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla en arbetsmetod för att ytterligare lyfta fram ett patientperspektiv i nationella riktlinjer.
  • Regeringen bör ge Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att följa upp nationella riktlinjers effekter ur ett patientperspektiv.

Till Socialstyrelsen:

  • Socialstyrelsen bör utveckla metoder för att bredda kunskapsbasen för nationella riktlinjer så att patientperspektivet bättre kan tas tillvara. Socialstyrelsen bör även tydliggöra patient- och brukarföreningars roll och funktion i riktlinjearbetet.
  • I båda dessa avseenden bör myndigheten ta tillvara internationella erfarenheter.
  • Socialstyrelsen bör ta ett större ansvar för att nationella riktlinjer når fram till mottagarna. Myndigheten bör också återkommande följa upp att sjukvårdshuvudmännen och personal inom vård, omsorg och socialtjänst uppfattar och använder riktlinjerna så som avses.

SBF är jättenöjda med rapporten eftersom den skiljer på patientperspektiv (sjukvården) och brukarperspektiv (socialtjänsten) och gör det svårare för andra organisationer att ta plats i brukarråd.

Bara att ladda ner, läsa på och ladda med argument…

%d bloggare gillar detta: