Ny tillsynsenhet tar över från Socialstyrelsen 1 Juni 2013

Information från Utredningen om inrättande av Inspektionen för vård och omsorg.
 
Den 1 juni 2013 inleder den nybildade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sitt arbete, och tar då över tillsyns- och tillståndsverksamheten från Socialstyrelsen.

I bifogat informationsblad finns mer information om denna förändring och skickas nu till bland annat myndigheter och intresseorganisationer för:

• vård- och omsorgsgivare inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område,
• personal inom dessa områden , samt
• patienter och brukare.

Sprid gärna denna information vidare!

Information från Utredningen om inrättande av Inspektionen för vård och omsorg.
 
Den 1 juni 2013 inleder den nybildade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sitt arbete, och tar då över tillsyns- och tillståndsverksamheten från Socialstyrelsen.

I bifogat informationsblad finns mer information om denna förändring och skickas nu till bland annat myndigheter och intresseorganisationer för:

• vård- och omsorgsgivare inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område,
• personal inom dessa områden , samt
• patienter och brukare.

Sprid gärna denna information vidare!

Från den 1 juni 2013 finns kontaktuppgifter och mer information på IVO:s webbadress: www.ivo.se

 

%d bloggare gillar detta: