Maria Larsson kritisk till socialdemokraternas förslag

Socialdemokraterna vill stoppa den ökande dödligheten bland personer som använder droger. Personer med en tung problematik ska inte kastas ur behandlingsprogram vid återfall och de vill att fler ska få tillgång till vård.

Socialdemokraterna vill stoppa den ökande dödligheten bland personer som använder droger. Personer med en tung problematik ska inte kastas ur behandlingsprogram vid återfall och de vill att fler ska få tillgång till vård.

Men Maria Larsson, hälsominister, är kritisk till Socialdemokraternas nya politiska inriktning av tunga (miss)brukare. Hon menar att politiker inte ska lägga sig i om personer ska få vara kvar i behandling efter återfall.

– Ja, det är ju inte politikens uppgift att tala om hur behandlingen ska gå till för den enskilde. Det är professionen, läkarna, bättre på. Men framför allt vår expertmyndighet Socialstyrelsen som tar fram riktlinjer och föreskrifter för den här vården, säger hon.

I dags läget så avbryts läkemedelsassisterad behandling om brukaren haft ett återfall, men kraven och möjligheterna att få komma in i behandlingsprogram skiljer sig väldigt mycket från stad till stad.

Lena Hallengren, sitter i socialutskottet och lägger fram förslag kring missbruksvården, om en ny behandlingsgaranti för vård och sprututbytesprogram i hela landet. Förslagen stödjs av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

– Det är klart att det inte handlar om att möta en ung människa som befinner sig i missbruk med att ge ett läkemedel som också är ett narkotiskt preparat. Men det kan vara det som faktiskt krävs för att man ska kunna successivt ta sig ur sitt missbruk, säger socialdemokraten Lena Hallengren.

Johan 28 år, är heroinist men använder också andra droger och för att få komma in på en substitutionsbehandling måste han sluta med allt, och det är både jobbigt och svårt.

 – Jag skulle kunna leva precis som en vanlig människa. Bara jag skulle få substitutionsbehandlingen, säger han till SR.

Maria Larsson fortsätter – Vi har förbättrat i vissa avseenden, både tillgängligheten, innehållet i vården där vi har nya uppdaterade riktlinjer. Men mycket återstår ännu det är jag den första att bejaka.

%d bloggare gillar detta: