Vad är narkotika klassat i Sverige just nu?

Jag tänkte att det kan vara intressant att se hur många och vilka droger som just nu är narkotikaklassade i Sverige (2013-04-02). Nedan följer en lista på hur de olika förteckningarna skall tolkas. Materialet kommer enbart från wikipedia men är "checkat" mot Läkemedelsverket, så att det stämmer till 100%.

Anmärkningsvärt är att drogerna i Förteckning I, cannabis, heroin och olika hallucinogena droger inte anses ha ett medicinskt värde, vilket kan diskuteras eftersom vad som klassas under förteckning I skiljer sig mycket från land till land.

Förteckning I: Droger som i Sverige anses sakna medicinskt värde, till exempel heroin, cannabis och vissa hallucinogener. Dessa är förbjudna att tillverka, importera eller sälja.

Jag tänkte att det kan vara intressant att se hur många och vilka droger som just nu är narkotikaklassade i Sverige (2013-04-02). Nedan följer en lista på hur de olika förteckningarna skall tolkas. Materialet kommer enbart från wikipedia men är "checkat" mot Läkemedelsverket, så att det stämmer till 100%.

Anmärkningsvärt är att drogerna i Förteckning I, cannabis, heroin och olika hallucinogena droger inte anses ha ett medicinskt värde, vilket kan diskuteras eftersom vad som klassas under förteckning I skiljer sig mycket från land till land.

Förteckning I: Droger som i Sverige anses sakna medicinskt värde, till exempel heroin, cannabis och vissa hallucinogener. Dessa är förbjudna att tillverka, importera eller sälja.

Förteckning II–IV: Droger som används medicinskt och kräver import/exporttillstånd, till exempel morfin, amfetamin och bensodiazepiner.

Förteckning V: Droger som ej omfattas av internationella konventioner och ej kräver import-/exporttillstånd. Svagare opioider, bedövningsmedel och vissa bensodiazepinliknande substanser.

(Rött understreck= extern länk med vidare info)

Namn

Svensk förteckning

Internationell förteckning

Imp/Exp certifikat

Acetorfin

II

N I + IV

J

Acetyl-alfa-metylfentanyl

II

N I + IV

J

Acetyldihydrokodein

II

N II

J

Acetylmetadol

II

N I

J

Alfacetylmetadol

II

N I

J

Alfameprodin

II

N I

J

Alfametadol

II

N I

J

Alfa-metylfentanyl

II

N I + IV

J

Alfa-metyltiofentanyl

II

N I + IV

J

Alfaprodin

II

N I

J

Alfentanil

II

N I

J

Allobarbital

IV

P IV

J

Allylprodin

II

N I

J

Alprazolam

IV

P IV

J

AM-694, 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon

I

J

AM-2201, 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon

I

J

Amfepramon

II

P IV

J

Amfetamin

II

P II

J

Amineptin

II

P II

J

Aminorex

IV

P IV

J

Amobarbital

IV

P III

J

Anileridin

II

N I

J

Aprobarbital

V

N

Barbital

IV

P IV

J

Bensetidin

II

N I

J

Bensfetamin

II

P IV

J

Bensylmorfin

II

N I

J

1-bensylpiperazin (N-bensylpiperazin), BZP

I

J

Besitramid

II

N I

J

Betacetylmetadol

II

N I

J

Beta-hydroxifentanyl

II

N I + IV

J

Beta-hydroxi-3-metylfentanyl

II

N I + IV

J

Betameprodin

II

N I

J

Betametadol

II

N I

J

Betaprodin

II

N I

J

Brallobarbital

V

N

Brolamfetamin (DOB, brom-STP)

I

P I

J

Bromazepam

IV

P IV

J

Bromo-Dragonfly,brombensodifuranylisopropylamin

I

J

Brotizolam

IV

P IV

J

Bufedron

I

 

Buprenorfin

IV

P III

J

Butalbital (butalbarbital)

IV

P III

J

Butobarbital

IV

P IV

J

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on (butylon)

I

J

Cannabis[5]

I

N I + IV

J

Cannabisextrakt och tinkturer[6]

II

N I

 

Cannabisharts (såväl obehandlat som renat)

I

N I + IV

 

2C-B, 4-brom-2,5-dimetoxifenetylamin

I

P II

J

2C-I, 4-jod-2,5-dimetoxifenetylamin

I

J

CP47,497-C6 (5-(1,1-Dimetylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxicyklohexyl)fenol)

I

J

CP47,497-C7 (5-(1,1-Dimetylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxicyklohexyl)fenol)

I

J

CP47,497-C8 (5-(1,1-Dimetyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxicyklohexyl)fenol)

I

J

CP47,497-C9 (5-(1,1-Dimetylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxicyklohexyl)fenol)

I

J

2C-T-2, 2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin

I

J

2C-T-7, 2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin

I

J

Cyklobarbital

IV

P III

J

Delorazepam

IV

P IV

J

Desomorfin

II

N I + IV

J

Desoxipipradol

I

 

DET, N,N-dietyl-(2-indolyl-(3)-etyl)amin

I

P I

J

Dexamfetamin

II

P II

J

Dextrometorfan (DXM)[7]

V

N

Dextromoramid

II

N I

J

Dextropropoxifen

III

N II

J

Diampromid

II

N I

J

Diazepam

IV

P IV

J

Dietyltiambuten

II

N I

J

Difenoxin

II

N I

J

Difenoxylat

II

N I

J

Dihydroetorfin

II

N I

J

Dihydrokodein

II

N II

J

Dihydromorfin

II

N I

J

Dimefeptanol

II

N I

J

Dimenoxadol

II

N I

J

Dimetyltiambuten

II

N I

J

Dioxafetylbutyrat

II

N I

J

Dipipanon

II

N I

J

DMA, (±)-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin, dimetoxiamfetamin

I

P I

J

DMHP, 3-(1,2-dimetylheptyl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenso[b,d]pyranol-(1), dimetylpyran

I

P I

J

DMT, 3-[2-(dimetylamino)etyl]indol, dimetyltryptamin

I

P I

J

DOC, 4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin, 2C-C

I

J

DOET, (±)-4-etyl-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin, 2,5-dimetoxi-4-etylamfetamin

I

P I

J

DOI, 4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin

I

J

Dronabinol

P II | J

 

 

Drotebanol

II

N I

J

Ekgonin, samt dess estrar och derivat som kan omvandlas till ekgonin eller kokain

II

N I

J

Estazolam

IV

P IV

J

Eticyklidin, PCE

I

P I

J

Etilamfetami, etylamfetamin

II

P IV

J

Etinamat

IV

P IV

J

Etizolam

 

Etklorvynol

IV

P IV

J

Etonitazen

II

N I

J

Etorfin

II

N I + IV

J

Etoxeridin

II

N I

J

Etryptamin

I

P I

J

Etylfenidat

 

Etylloflazepat

IV

P IV

J

Etylmetyltiambuten

II

N I

J

Etylmorfin

III

N II

J

Fenadoxon

II

N I

J

Fenampromid

II

N I

J

Fenazepam

I

J

Fenazocin

II

N I

J

Fencyklidin, PCP

II

P II

J

Fendimetrazin

II

P IV

J

Fenetyllin

II

P II

J

Fenkamfamin

II

P IV

J

Fenmetrazin

II

P II

J

Fenobarbital

IV

P IV

J

Fenomorfan

II

N I

J

Fenoperidin

II

N I

J

Fenproporex

II

P IV

J

Fentanyl

II

N I

J

Fentermin

II

P IV

J

1-Fenyl-2-butylamin

II

J

[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat

II

J

Flefedron, 1-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

I

J

Fludiazepam

IV

P IV

J

Flunitrazepam

II

P III

J

4-fluoramfetamin (4-FMP)

I

J

1-(2-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

I

J

1-(3-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

I

J

Flurazepam

IV

P IV

J

Folkodin

III

N II

J

Furetidin

II

N I

J

Gammahydroxibutyrat, GHB

II

P IV

J

Glutetimid

IV

P III

J

Halazepam

IV

P IV

J

Haloxazolam

IV

P IV

J

Heptabarbital

V

N

Heroin

I

N I + IV

J

Hexapropymat

V

N

Hexobarbital

V

N

4-HO-MET, 3-[2-[etyl(metyl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol

I

J

HU-210 ( (6aR,10aR)-9-(Hydroximetyl)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktan-2- yl)-6a,7,10,10a,tetrahydrobenso[c]kromen-1-ol) )

I

J

Hydrokodon

II

N I

J

Hydromorfinol

II

N I

J

Hydromorfon

II

N I

J

Hydroxipetidin

II

N I

J

Hydroxitetrahydrocannabinoler

I

P I

J

Ibogain

I

J

Isometadon

II

N I

J

JWH-018 (Naftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon)

I

J

JWH-073 (Naftalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)metanon)

I

J

JWH-081, 4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon

I

J

JWH-122, 4-metylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon

I

 

JWH-200, [1-[2-(4-morfolinyl)etyl]-1H-indol-3-yl]-1-naftalenylmetanon

I

J

JWH-203, 2-(2-klorofenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon

I

 

JWH-210, 4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon

I

 

JWH-250, 2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon

I

J

JWH-398, (4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon

I

J

Kamazepam

IV

P IV

J

Karfentanil

II

J

Karisoprodol

IV

J

Kat (de ovanjordiska delarna av Catha edulis)

I

J

Katin

II

P III

J

Katinon

I

P I

J

Ketamin

IV

J

Ketazolam

IV

P IV

J

Ketobemidon

II

N I + IV

J

Klobazam

IV

P IV

J

Klometiazol

V

N

Klonazepam

IV

P IV

J

Klonitazen

II

N I

J

Kloralhydrat

V

N

Kloralodol

V

N

Klorazepat

IV

P IV

J

Klordiazepoxid

IV

P IV

J

Klotiazepam

IV

P IV

J

Kloxazolam

IV

P IV

J

Kodein

III

N II

J

Kodoxim

II

N I

J

Kokablad

II

N I

J

Kokain

II

N I

J

Lefetamin, SPA

II

P IV

J

Levamfetamin

II

P II

J

Levofenacylmorfan

II

N I

J

Levometamfetamin

II

P II

J

Levometorfan

II

N I

J

Levomoramid

II

N I

J

Levonantradol

II

J

Levorfanol

II

N I

J

Loprazolam

IV

P IV

J

Lorazepam

IV

P IV

J

Lormetazepam

IV

P IV

J

Lysergid, LSD, LSD-25

I

P I

J

Mazindol

II

P IV

J

MDE, N-etyl MDA

I

P I

 

MDMA, 3,4-metylendioximetamfetamin

I

P I

J

MDPV, metylendioxipyrovaleron eller 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (MDPV)

I

J

4-MEC, 4-metyletkatinon, 2-etylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon

I

 

Medazepam

IV

P IV

J

Mefedron, 4-metylmetkatinon

I

 

Mefenorex

II

P IV

J

Meklokvalon

II

P II

J

5-MeO-DALT, N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-prop-2-en-1-amin

I

J

Meprobamat

IV

P IV

J

Meskalin

I

P I

J

Mesokarb

IV

P IV

J

Metadon

II

N I

J

Metadonintermediat

II

N I

J

Metakvalon

II

P II

J

Metamfetamin

II

P II

J

Metamfetamin racemat

II

P II

J

Metazocin

II

N I

J

1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (metedron)

I

J

Metkatinon

I

P I

J

Metohexital

V

N

Metopon

II

N I

J

Metoxetamin, 2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon

I

J

4-Metylaminorex

I

P I

J

Metyldesorfin

II

N I

J

Metyldihydromorfin

II

N I

J

Metylfenidat

II

P II

J

Metylfenobarbital

IV

P IV

J

3-Metylfentanyl, N-(3-metyl-1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid

II

N I + IV

J

Metylon

I

J

Metylpentynol

V

N

Metyprolon

IV

P IV

J

3-Metyltiofentanyl

II

N I + IV

J

Midazolam

IV

P IV

J

Mitragynin

I

 

MMDA, 5-metoxi-3,4-metylendioxiamfetamin

I

P I

J

Modafinil

IV

J

Moramidintermediat

II

N I

J

Morferidin

II

N I

J

Morfin

II

N I

J

Morfinmetylbromid och andra femvärda kvävemorfinderivat, speciellt inkluderande morfin-N-oxidderivat, däribland Kodein-N-oxid

II

N I

J

Morfin-N-oxid

II

N I

J

MPPP, 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat

I

N I + IV

J

4-MTA, 4-metyltioamfetamin

I

P I

J

Myrofin

II

N I

J

N-etylkatinon, 2-etylamin-1-fenylpropan-1-on

I

J

N-hydroxiamfetamin

I

J

N-hydroxi MDA

I

P I

J

Nabilon

II

J

Nafyron, 1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on

I

J

Nikokodin

III

N II

J

Nikodikodin

III

N II

J

Nikomorfin

II

N I

J

Nimetazepam

IV

P IV

J

Nitrazepam

IV

P IV

J

Noracymetadol

II

N I

J

Nordazepam

IV

P IV

J

Norkodein

III

N II

J

Norlevorfanol

II

N I

J

Normetadon

II

N I

J

Normorfin

II

N I

J

Norpipanon

II

N I

J

O-Desmetyltramadol, ODT

I

J

Opium

II

N I

J

Oripavin

II

N I

J

Oxazepam

IV

P IV

J

Oxazolam

IV

P IV

J

Oxikodon

II

N I

J

Oximorfon

II

N I

J

Para-fluorfentanyl

I

N I + IV

J

Parahexyl, 3-hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetra-hydro-6H-dibenso[b,d]pyranol-(1)

I

P I

J

Pemolin

II

P I V

J

Pentazocin

III

P III

J

Pentobarbital

IV

P III

J

PEPAP

I

N I + IV

J

Petidin

II

N I

J

Petidinintermediat A

II

N I

J

Petidinintermediat B

II

N I

J

Petidinintermediat C

II

N I

J

pFBT, 3-(p-fluorobensoyloxi)tropan

I

 

Piminodin

II

N I

J

Pinazepam

IV

P IV

J

Pipradol

II

P IV

J

Piritramid

II

N I

J

PMA, parametoxiamfetamin

I

P I

J

PMMA, 4-metoxi-N-metylamfetamin

I

J

Prazepam

IV

P IV

J

Proheptazin

II

N I

J

Properidin

II

N I

J

Propiram

III

N II

J

Propylhexedrin

II

J

Psilocin, psilotsin, 3-[2-(Dimetylamino)etyl]indol-(4)-ol

I

P I

J

Psilocybe cubensis

I

J

Psilocybe semilanceata (toppslätskivling)

I

J

Psilocybin

I

P I

J

Pyrityldion

V

N

Pyrovaleron

II

P IV

J

Racemetorfan

II

N I

J

Racemoramid

II

N I

J

Racemorfan

II

N I

J

RCS-4 Orto Isomer, (2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon

I

J

Remifentanil

II

N I

J

Rolicyklidin, PHP, PCPY

I

P I

J

Sekbutabarbital

IV

P IV

J

Sekobarbital

II

P II

J

STP, DOM, 2,5-dimetoxi-α,4-dimetylfenetylamin

I

P I

J

Sufentanil

II

N I

J

Svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.

I

J

Tapentadol

II

J

Tebakon

II

N I

J

Tebain

II

N I

J

Temazepam

IV

P IV

J

Tenamfetamin, MDA

I

P I

J

Tenocyklidin, TCP, 1-(1-(2-tienyl)cyklohexyl)-piperidin

I

P I

J

Tetrahydrocannabinoler[8]

I

P I

J

Tetrazepam

IV

P IV

J

Tilidin

II

N I

J

Tiofentanyl

I

N I+ IV

J

TMA, 3,4,5-trimetoxiamfetamin

I

P I

J

TMA-2, 2,4,5-trimetoxiamfetamin

I

J

Tramadol[9]

III

J

Triazolam

IV

P IV

J

Trimeperidin

II

N I

J

Tybamat

V

N

Vallmohalm, koncentrat av

II

N I

J

Vinbarbital

V

N

Vinylbital

IV

P IV

J

Zipeprol

IV

P II

J

Zolpidem

IV

P IV

J

Zopiklon

V

N