Kommentar om “läckage” i media (2013)

I samband med ett kritiserat nyhetsinslag på SVT ABC i början på 2013 så intervjuades ordförande Berne Stålenkrantz om det s.k. "läckaget" utanför en klinik.

Svenska brukarföreningen är en intresseförening för människor som är inskrivna i metadonprogrammen. De har reagerat negativt på SVT:s reportage om en svart marknad vid mottagningarna.

I samband med ett kritiserat nyhetsinslag på SVT ABC i början på 2013 så intervjuades ordförande Berne Stålenkrantz om det s.k. "läckaget" utanför en klinik.

Svenska brukarföreningen är en intresseförening för människor som är inskrivna i metadonprogrammen. De har reagerat negativt på SVT:s reportage om en svart marknad vid mottagningarna.

– Det vi är så kritiska mot i Svenska brukarföreningen är fokusen på oss som patientgrupp, på oss som använder narkotika. Det är inte så att alla som har smärta eller cancer är goda. Det finns ett enormt stort läckage av benzodiazepiner som inom vårt kollektiv är det stora problemet. Det stora problemet för oss är inte heroinet, utan det är benzodiazepiner som gör att folk oftast dör, säger ordförande Berne Stålenkrantz.

%d bloggare gillar detta: