SBF NPF startad

Människor som använder droger (ofta amfetamin) och har eller vill ha ADHD-medicin är en grupp som SBF varit dålig på att fånga upp, då SBF startade med utgång i opiatberoende och metadonprpogrammet.

Frågan är mer komplex, eftersom många som använder CS oftast inte har någon drogbakgrund, men kampen för rättigheter och mot kränkningar i sjukvården  är den samma. En stor fråga är den om övervakade drogtester som ett krav för att kunna behandlas med CS.

Men nu har SBF NPF (Svenska Brukarföreningen Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar) startat upp. De finns också på Facebook.

Människor som använder droger (ofta amfetamin) och har eller vill ha ADHD-medicin är en grupp som SBF varit dålig på att fånga upp, då SBF startade med utgång i opiatberoende och metadonprpogrammet.

Frågan är mer komplex, eftersom många som använder CS oftast inte har någon drogbakgrund, men kampen för rättigheter och mot kränkningar i sjukvården  är den samma. En stor fråga är den om övervakade drogtester som ett krav för att kunna behandlas med CS.

Men nu har SBF NPF (Svenska Brukarföreningen Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar) startat upp. De finns också på Facebook.

Det finns en öppen och en sluten grupp.

Det kan vara en bra start att börja i den öppna gruppen för att sedan ansöka om medlemskap i den stängda mer privata gruppen, som är till för dem som vill kunna diskutera utan insyn från andra.

Från gruppens beskrivning:

Vi medicinerar med centralstimulantia.

Det gör inte att vi kan ta ansvar för de som använder CS i andra syften.

Vi kan & bör inte avstå den enda fungerande behandling som finns, därför att andra har ett missbruk, speciellt inte då medicinering med CS ofta minskar risken för framtida missbruk för oss med ADHD.

Det är inte vårt problem att lösa & inte heller vårt ansvar.

Därför tar vi oss också rätten att ovillkorligen, utan motivering, ta bort alla inlägg & kommentarer som ifrågasätter vår rätt att medicinera med centralstimulantia, såvida vi själva inte har intresse av att besvara eller bemöta det.

Vi vill ta tillbaka frågan om vår medicinering., sprida information & skingra fördomar. "Inget om oss utan oss"

Det är inte gruppens syfte att diskutera kosttillskott för personer med NPF. Och inte heller att vara en plats där man kan kritisera patienter som valt att tacka ja till medicinering. Det finns redan andra grupper där man kan diskutera det.