Brukarperspektiv på Miljöpartiets miniseminarium om beroendevård [VIDEO]

Ordförande Berne Stålenkrantz på Miljöpartiets miniseminarium i Riksdagen ‘Vad behöver förändras i missbruksvården?’.

Datum: 2013-03-06
 

Ordförande Berne Stålenkrantz på Miljöpartiets miniseminarium i Riksdagen ‘Vad behöver förändras i missbruksvården?’.

Datum: 2013-03-06