Två repliker på Aftonbladet Debatt

Efter att Moderat-politikern Edward Riedl, 36, från Umeå anklagat dem som är för Norges förslag att tillåta rökheroin på vissa platser för att reducera överdoser och spridning av hepatit C, för att vara legaliseringsivrare kommer nu två repliker. Båda också postade på Aftonbladet Debatt idag.

Replik 1: Sprutbytesprogram leder inte till legalisering

Efter att Moderat-politikern Edward Riedl, 36, från Umeå anklagat dem som är för Norges förslag att tillåta rökheroin på vissa platser för att reducera överdoser och spridning av hepatit C, för att vara legaliseringsivrare kommer nu två repliker. Båda också postade på Aftonbladet Debatt idag.

Replik 1: Sprutbytesprogram leder inte till legalisering

I den internationella narkotikapolitiska debatten finns flera olika positioner. Edward Riedl, moderat riksdagsledamot, företräder en av extrempositionerna, den fundamentalistiska förbudspolitiken. Sådana personer tenderar att se alla andra positioner som drogliberala, vare sig de är det eller inte.

Signerat:

Björn Johnson, docent i socialt arbete, Malmö högskola
Bengt Svensson, professor i socialt arbete, Malmö högskola
Björn Fries (S), fd nationell narkotikapolitisk samordnare
Marika B Hansen, kommunpolitiker (S) och socionom

Replik 2: Den svenska nolltoleransen har inte lyckats

Nolltoleransen fungerar allt sämre för Sverige och överges i omvärlden till förmån för modeller byggda på skademinimering och humanism. Vi hoppas att politiska företrädare som Edward Riedl (M) tar del av de internationella forskningsrön som finns istället för att hänge sig åt grundlös moralism och populism.

Signerat:

Rickard Nordin (C), Ledamot i Socialutskottet och riksdagsledamot för Centerpartiet
Berne Stålenkrantz, Ordförande Svenska Brukarföreningen
Mikael Jämtsved (MP), Gruppledare Miljöpartiet Järfälla
Arvin Yarollahi (MP), Läkare, medlem Miljöpartiet Trollhättan
Alfred Askeljung (C), Liberal debattör, aktiv inom Stockholmscentern