Privata substitutionsmottagningar på gång i Skåne

Femklövern i Skåne (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) presenterade i måndags ett förslag till vårdval inom specialiserad beroendevård och psykoterapi.

Det skulle innebära att Region Skåne blir först i landet med privata substitutionsmottagningar.

Femklövern i Skåne (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) presenterade i måndags ett förslag till vårdval inom specialiserad beroendevård och psykoterapi.

Det skulle innebära att Region Skåne blir först i landet med privata substitutionsmottagningar.

En utredning har genomförts för att utreda möjligheterna till vårdval inom specialiserad beroendevård inom läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Inom området psykoterapi löper flera avtal ut den kommande tiden och för att utveckla psykoterapin, kommer Femklövern att utreda hur detta ska ske. Det handlar om hur man kan förstärka behandlingen i form av samtal och öka tillgängligheten.

Opiatmissbruket har ökat stadigt i Sverige och specialiserad beroendevård genom läkemedelsassisterad rehabilitering är viktigt för att minska narkotikaanvändning, reducera dödlighet och för att förbättra den sociala situationen för patienterna. För att genomföra ett vårdval inom dessa områden krävs noggrann genomgång av ackrediteringsvillkor och krav gentemot vårdgivare, skriver de i ett pressmeddelande.

De vill bl.a.:

  • ge möjligheten till en grupp i samhället som traditionellt varit svaga i vårdapparaten. Alla skall få en stärkt valfrihet i vårdsystemet, samtidigt som vi ökar tillgängligheten och förbättrar uppföljningen.
  • att patienterna inom dessa områden ska ha möjlighet att fritt välja, men en möjlighet till en vårdvalslots ska finnas för de mest sjuka patienterna.

– Individer med missbruksproblem är några av de mest utsatta i vårt samhälle, och med ökad tillgänglighet till vård kommer deras situation att förbättras. Vi måste göra allt vi kan för att hjälpa dem till ett värdigt liv, säger Gilbert Tribo, regionråd för Folkpartiet.

%d bloggare gillar detta: