Det är mycket därför jag lever – En film om harm reduction

Fantastiskt bra kortfilm om harm reduction av studenterna Madeleine Börjesson och Elsa Åberg.

Från beskrivningen:

Vi har gjort en film om “harm reduction” och Sveriges narkotikapolitik. Vi tycker att detta är ett viktigt ämne att ta upp då det ofta vinklas på ett negativt sätt. Vi har försökt att göra en film om människan och inte drogen. 

Fantastiskt bra kortfilm om harm reduction av studenterna Madeleine Börjesson och Elsa Åberg.

Från beskrivningen:

Vi har gjort en film om “harm reduction” och Sveriges narkotikapolitik. Vi tycker att detta är ett viktigt ämne att ta upp då det ofta vinklas på ett negativt sätt. Vi har försökt att göra en film om människan och inte drogen.