Socialstyrelsen: Begreppet Brukare ut på remiss

Verksamma inom socialtjänsten har länge letat efter ett samlande begrepp som ska användas för alla de som får insattser av dem. Nu skickar de in ett förslag på remiss om att använda ordet Brukare för detta ändamål.

Inom socialtjänstens fackområde finns det behov av att tala övergripande om alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten – oavsett vilken typ av insatser det handlar om. Det kan exempelvis gälla i reglering, nationell statistik, uppföljningar och utredningar, säger Lisa Wolff Foster.

Uttrycket brukare har analyserats i samband med arbetet om att ta fram en vägledning om hur brukarmedverkan kan stärkas.

Verksamma inom socialtjänsten har länge letat efter ett samlande begrepp som ska användas för alla de som får insattser av dem. Nu skickar de in ett förslag på remiss om att använda ordet Brukare för detta ändamål.

Inom socialtjänstens fackområde finns det behov av att tala övergripande om alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten – oavsett vilken typ av insatser det handlar om. Det kan exempelvis gälla i reglering, nationell statistik, uppföljningar och utredningar, säger Lisa Wolff Foster.

Uttrycket brukare har analyserats i samband med arbetet om att ta fram en vägledning om hur brukarmedverkan kan stärkas.

Trots att det råder enighet om att använda brukare som samlande begrepp är man också enig kring att uttrycket inte är lämpligt på individ- eller gruppnivå.

Pågående terminologiarbeten


 

 

%d bloggare gillar detta: