SBF i media: Förskönad bild av missbruksvården

Newsmill publicerade igår en debattartikel, om hur SKLs revision felaktigt ger skenet av att missbruksvården i Stockholm är välfungerande, underskriven av SBfs ordförande Berne Stålenkrantz och läkaren Arvin Yarollahi.

I ett pressmeddelande av SLL sammanfattas den nyligen genomförda brukarrevisionen som “Nöjda patienter på beroendemottagningarna – men information och inflytande behöver förbättras”. Detta uttalande vidaretolkades senare i en artikel i DN med rubriken “missbruksvården gillas”. Vi ser av denna anledning ett behov av att klargöra för såväl allmänheten som för landstingets politiker om varför detta politiska uttalande ger en missvisande bild av verkligheten.

Läs hela artikeln hos Newsmill.

Newsmill publicerade igår en debattartikel, om hur SKLs revision felaktigt ger skenet av att missbruksvården i Stockholm är välfungerande, underskriven av SBfs ordförande Berne Stålenkrantz och läkaren Arvin Yarollahi.

I ett pressmeddelande av SLL sammanfattas den nyligen genomförda brukarrevisionen som “Nöjda patienter på beroendemottagningarna – men information och inflytande behöver förbättras”. Detta uttalande vidaretolkades senare i en artikel i DN med rubriken “missbruksvården gillas”. Vi ser av denna anledning ett behov av att klargöra för såväl allmänheten som för landstingets politiker om varför detta politiska uttalande ger en missvisande bild av verkligheten.

Läs hela artikeln hos Newsmill.