Ny studie om Naloxon

Naloxon (Narcan), är ett giftfritt och icke-beroendeframkallande läkemedel som kan användas mot överdos av opiater som heroin, vicodin och oxycontin. En ny studie publicerad i Annals of Internal Medicine konstaterar att distribuera läkemedlet till personer som använder opiater och deras anhöriga kan rädda ett liv för varje 227 fördelat naloxon kit – och en för varje 36 under mer optimistiska beräkningar.

Data från nuvarande Naloxon program fann forskare att för varje 20% av heroinbrukare i en population som behandlats med läkemedlet, kan ca 6,5% av överdosdödsfallen förebyggas, vilket resulterar i 2000 räddade liv i en population av 200.000 personer. Någonstans mellan 1 till 2 miljoner amerikaner använder för närvarande heroin eller receptbelagda opiater och kan vara i fara för en överdos.

Naloxon (Narcan), är ett giftfritt och icke-beroendeframkallande läkemedel som kan användas mot överdos av opiater som heroin, vicodin och oxycontin. En ny studie publicerad i Annals of Internal Medicine konstaterar att distribuera läkemedlet till personer som använder opiater och deras anhöriga kan rädda ett liv för varje 227 fördelat naloxon kit – och en för varje 36 under mer optimistiska beräkningar.

Data från nuvarande Naloxon program fann forskare att för varje 20% av heroinbrukare i en population som behandlats med läkemedlet, kan ca 6,5% av överdosdödsfallen förebyggas, vilket resulterar i 2000 räddade liv i en population av 200.000 personer. Någonstans mellan 1 till 2 miljoner amerikaner använder för närvarande heroin eller receptbelagda opiater och kan vara i fara för en överdos.

Från och med 2010 har cirka 188 naloxon fördelnings program upprättats i USA-dessa grupper har utbildat över 53.000 personer och rapporterade mer än 10.000 överdoser, som med hjälp av Naloxon, räddat liv.

Naloxon fördelning skulle kosta ungefär 400 dollar för varje kvalitetsjusterat levnadsår vunnit. Detta värde är långt under den vanliga 50.000 dollar “cutoff” för medicinska åtgärder. Det är också billigare än de flesta väl accepterade förebyggande program inom medicinen – som till exempel vid rökavvänjning eller kontroll av blodtryck.

“Naloxon är ett mycket kostnadseffektivt sätt att förhindra överdosdödsfallen,” säger Dr Kista. “Och som en forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap, är min prioritet att maximera våra resurser för att hjälpa till att förbättra hälsan i samhället.”

Naloxon distributionen har funnits i San Francisco sedan slutet av 1990-talet, med SFDPH (San Francisco Department of Public Health) stöd sedan 2004. Under den tiden minskade heroinöverdos relaterade dödsfall långsamt från en topp på 155 år 1995 till 10 2010. Smärtstillandeläkemedels dödsfall (t.ex., oxikodon, metadon, eller hydrokodon) förblir förhöjda, med 121 dödsfall 2010. Ansträngningar pågår för att utöka tillgången till denna livräddande läkemedel för patienter som får receptbelagda opioider också.

Edit: I en ny studie har Dr Alex Walley, chef för “Massachusetts Opioid Overdose Prevention Pilot at the state’s department of public health”, tillsammans med sina kollegor studerat hur Naloxon kan hjälpa personer från att överdosera genom att dela ut naloxon kits till akutmottagningar, vårdcentraler, rehabiliteringscenter, stödgrupper för beroende människor och andra platser i allmänhet där brukare som är i riskzonen rör sig.

I studien ingick 2912 personer i 19 av Massachusetts kommuner – alla kommuner hade haft minst minst 5 opioid överdosdödsfall mellan 2004 och 2006. Under tiden studien pågick räddades 153 personer med hjälp av naloxon, 98% av de som fick naloxon räddades.

I en befolkning där 100 personer ingick i programmet per 100. 000 invånare sänktes överdosdödligeheten med 27%, och i kommuner med mer än 100. 000 invånare per 100 stycken i programmet sänktes den med hela 46%.

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: