Studie: Smittspridning Rotterdam kontra Stockholm

Rotterdam i Holland har länge haft ett sprututbytes program, vilket än så länge inte finns i Stockholm, samt en mer utbredd substitutionsbehandling för personer som använder heroin.

Rotterdam i Holland har länge haft ett sprututbytes program, vilket än så länge inte finns i Stockholm, samt en mer utbredd substitutionsbehandling för personer som använder heroin.

Vi ville se hur dessa skillnader påverkar riskbeteendet och smittspridningen bland dem som missbrukar, sa Lillebil Nordén, forskare vid Karolinska institutet, när hon presenterade en studie om ämnet på torsdagen.
 
Studien som redan är gjord, gjordes i två omgångar, både i Rotterdam respektive Stockholm, i början och i mitten av 2000- talet.

Och skillnaderna var enorma, upp till 87% av Stockholms brukare var smittade med hepatit C, jämfört med 40% av brukarna i Rotterdam, visst har substitutionsbehandlingen byggts ut i Stockholm sedan mitten av 2 000-talet då undersökningen genomfördes. Men resultaten är ungefär de samma i dag, tror Lillebil Nordén.

– Fortfarande har en väldigt stor andel missbrukare hepatit C i Stockholm, det varierar från 20 till 90 procent runtom i Europa, och Stockholm tillhör toppskiktet.

Lillebil tillsammans med sina kollegor, utvärderar just nu om bland annat motiverade samtal kan få injektionsbrukare att bete sig mindre riskfyllt, ett exempel är att sluta dela sprutor och drogblandning med andra.


“Än är det för tidigt att dra några slutsatser. Men en sak står klar: Missbrukarna är pigga på att prata om hur de kan minska riskerna att smittas och föra smitta vidare, berättade Lillebil Nordén.
– Det är svårt att få stopp på dem. Missbrukarna blir väldigt glada att prata med en expert om sitt injektionsbeteende Det här har vi inom beroendevården missat. Vi borde ringa upp våra patienter då och då och fråga vad de behöver.”