Bilder från WHO-möte om nya riktlinjer för Hepatit C

Bilder från SBF Riks ordförande Berne Stålenkrantz resa till Geneva, Schweiz, och Världshälsoorganisationens första möte av tre med att ta fram nya riktlinjer för testning och behandling av Hepatit C i låg- och mellaninkomstländer.
 

Bilder från SBF Riks ordförande Berne Stålenkrantz resa till Geneva, Schweiz, och Världshälsoorganisationens första möte av tre med att ta fram nya riktlinjer för testning och behandling av Hepatit C i låg- och mellaninkomstländer.
 

%d bloggare gillar detta: