Drug Users Day 2012 i Norge

Drug users day arrangerades av Norges tre riskstäckande brukar organisationer proLAR, Brukerföreningen Lar-Nett och Föreningen för human narkotikapolitik. De tre föreningarna representerades av Ronny Bjørnestad, Karen Følling och Arild Knutsen.

Brukare, anhöriga och personer som deltog förra gången var några av de som deltog i år, med fokus på harmreduction, virus prevention och verktygs utdelning. De demonstrerade för avkriminalisering, att statligt drivna kliniker får den hjälp de behöver och ett försök till att prova heroinassisterad behandling. Men även för en bättre substitutions behandling med fokus på harmreduction och mer egenmakt till de som deltar.

 

Drug users day arrangerades av Norges tre riskstäckande brukar organisationer proLAR, Brukerföreningen Lar-Nett och Föreningen för human narkotikapolitik. De tre föreningarna representerades av Ronny Bjørnestad, Karen Følling och Arild Knutsen.

Brukare, anhöriga och personer som deltog förra gången var några av de som deltog i år, med fokus på harmreduction, virus prevention och verktygs utdelning. De demonstrerade för avkriminalisering, att statligt drivna kliniker får den hjälp de behöver och ett försök till att prova heroinassisterad behandling. Men även för en bättre substitutions behandling med fokus på harmreduction och mer egenmakt till de som deltar.

 

proLAR: http://prolar.no/
Brukerforeningen LAR-Nett: http://www.larnettnorge.no/
Foreningen for human narkotikapolitikk (The Association for Humane Drug Policies): http://www.fhn.no