Stockholms Beroendecentrums nya regeländringar

För allmän info:

Stockholms Beroendecentrum har efter senaste veckornas utpekning av substitutionsbehandlingen och att vissa individer beslutat att sälja vidare sina doser känt sig tvingad att genomföra regeländringar i en för oss negativ riktning. Det är så här det blir för oss då vi liksom behandlingen attackeras.

Läs mer här:

1) Resoritabletter skall alltid krossas när de ges på mottagningen 

2) Recept på buprenorfin får inte innefatta mer än sju dagars förbrukning per uttag. 

3) Under de första sex månaderna av behandlingen skall läkemedlet enbart ges på mottagning under övervakning. Om daglig hämtning ej är möjlig prövas att ge läkemedlet i en förhöjd engångsdos (t ex inför helger). Om detta är otillräckligt får läkemedel hämtas på Helgmottagningen. 

För allmän info:

Stockholms Beroendecentrum har efter senaste veckornas utpekning av substitutionsbehandlingen och att vissa individer beslutat att sälja vidare sina doser känt sig tvingad att genomföra regeländringar i en för oss negativ riktning. Det är så här det blir för oss då vi liksom behandlingen attackeras.

Läs mer här:

1) Resoritabletter skall alltid krossas när de ges på mottagningen 

2) Recept på buprenorfin får inte innefatta mer än sju dagars förbrukning per uttag. 

3) Under de första sex månaderna av behandlingen skall läkemedlet enbart ges på mottagning under övervakning. Om daglig hämtning ej är möjlig prövas att ge läkemedlet i en förhöjd engångsdos (t ex inför helger). Om detta är otillräckligt får läkemedel hämtas på Helgmottagningen. 

4) Vid underhållsdoser över 24 mg skall förnyad utvärdering göras minst en gång per halvår. Vid osäkerhet om dosen skall man överväga dostitrering i heldygnsvård. 

5) Avsteg från dessa riktlinjer får ske om det finns sakliga skäl och skall alltid motiveras särskilt i patientjournalen. Om undantag görs skall tätare utvärdering genomföras