Björn Johnson ska studera den svenska narkotikapolitiken

Björn Johnson, docent vid institutionen för socialt arbete, beviljades nyligen 2, 4 miljoner kronor från vetenskapsrådet för att studera den svenska narkotikapolitikens utveckling de senaste 40 åren. Hans fokus kommer att ligga på hur problemet, i det här fallet narkotika, definierats, framträtt, etablerats och förändrats över tid och hur detta i sin tur påverkat policyutvecklingen på området.

Sverige har sedan 60- talet, tillsammans med ett stort antal andra länder, fört en restriktiv narkotikapolitik med tyngdpunkt på kontrollpolitik, som bland annat inneburit strängare straff och polisinsattser.

År 1977 beslutade riksdagen att målet för politiken skulle vara ett narkotikafritt samhälle, något som i stor utsträckning har gällt sedan dess, säger Johnson.

Narkotikapolitiken förändrades på många håll runt om i Europa under 80- talet, då HIV kom på agendan. Istället för att fokusera på en restriktiv politik började man diskutera vikten av skadereducering, med vikt av att minska de ekonomiska och hälsomässiga kostnaderna som narkotikabruket orsakade. Metadon förskrifter ökade kraftigt i början av 90- talet runt om i Europa, och i vissa länder startade man injektionsrum.

De flesta europeiska länder prioriterade vid denna tid ned kontrollpolitiken till förmån för en skadereducerande politik, något som dock inte gäller Sverige.

Björn förundras över varför Sverige varit så motståndskraftigt när länder som Norge och Finland, som på många sätt liknar Sverige, lyckats förena en restriktiv grundsyn med en skadereducerande politik.

Sverige sticker helt klart ut i Europa idag. Här riskerar du att kastas ut ur behandling om du inte lyckas hålla dig drogfri och det är bara i Skåne och, sedan några månader, Kalmar som erbjuder sprutbyte.

Johnsons fokus kommer att ligga på att kartlägga debatten de senaste 20 åren. Till detta kommer han att koppla en kvalitativ analys av en rad sakområden, som kontrollpolitik, vårdpolitik, prevention samt skadereducering.

%d bloggare gillar detta: