SBF/Convictus HR-konferens – Louise Persson om Svenska Brukarföreningens Hepatit C-projekt

Louise Persson, beteendevetare och forskningsansvarig på Svenska Brukarföreningen berättar om SBF’s kommande projekt för att uppmärksamma Hepatit C.

Från Convictus/SBFs gemensamma konferens om harm reduction i Sverige och österut.

Inspelat 2/10 2012 i Stockholm.

Louise Persson, beteendevetare och forskningsansvarig på Svenska Brukarföreningen berättar om SBF’s kommande projekt för att uppmärksamma Hepatit C.

Från Convictus/SBFs gemensamma konferens om harm reduction i Sverige och österut.

Inspelat 2/10 2012 i Stockholm.