Debatt: Narkotikapolitiken är ett misslyckande

Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz går tillsammans med flera politiker och förklarar att Sveriges politiker, främst Maria Larsson, måste ta sitt ansvar och genomdriva förslagen från Missbruksutredningen. Utspelet kommer i samband med EMCDDA:s årsrapport.

Pågående samhällsförändringar visar hur den klassiska svenska linjen med nolltolerans före skademinimering verkar fungera allt sämre. Svenska Dagbladet rapporterar även om svårigheterna med att spåra och klassificera de ökande mängderna av nya droger. En ny drog upptäcks varje vecka i EU och ofta finns de under olika namn, vilket gör det svårt att informera och bekämpa.

Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz går tillsammans med flera politiker och förklarar att Sveriges politiker, främst Maria Larsson, måste ta sitt ansvar och genomdriva förslagen från Missbruksutredningen. Utspelet kommer i samband med EMCDDA:s årsrapport.

Pågående samhällsförändringar visar hur den klassiska svenska linjen med nolltolerans före skademinimering verkar fungera allt sämre. Svenska Dagbladet rapporterar även om svårigheterna med att spåra och klassificera de ökande mängderna av nya droger. En ny drog upptäcks varje vecka i EU och ofta finns de under olika namn, vilket gör det svårt att informera och bekämpa.

Läs hela debattartikeln här.