Skillnader i tillgången till metadonbehandling (2012)

Socialstyrelsens kartläggning från 2012 visar att det skiljer sig stort mellan landstingen när det gäller hur många som får tillgång till läkemedelsbehandling mot sitt opiatberoende. Nästan 350 personer står i kö.

I rapporten nämns även att en del patienter får ut mer läkemedel än vad som maximalt rekommenderas.

Vad som plockades upp av media var sorgligt nog det senare.

Socialstyrelsens kartläggning från 2012 visar att det skiljer sig stort mellan landstingen när det gäller hur många som får tillgång till läkemedelsbehandling mot sitt opiatberoende. Nästan 350 personer står i kö.

I rapporten nämns även att en del patienter får ut mer läkemedel än vad som maximalt rekommenderas.

Vad som plockades upp av media var sorgligt nog det senare.

Kommentar:
Självklart ligger fokus i media på höga doser och utskrivning utan "specialkompetens" trots att man lika gärna kunde ha skrivit om långa väntetider som ofta betyder döden för vårt medlemskollektiv, ojämn behandling i olika landsting och ofrivillig utskrivning.