Anmälan till myndigheten för radio och tv – om tvivelaktigt journalistiskt hantverk på SVT ABC

Här är en anmälan till Myndigheten för radio och som tar upp programmen som sänts på SVT ABC. Kopiera denna gärna och gör en anmälan själv: Anmälan

Och sprid! För. Det är inte ok! /Vi på SBF kammis

Anmälan till Myndigheten för radio och tv
Obalanserade och oetiska programinslag

Det gäller två programinslag på SVT ABC som hanterat läckage från substitutionsbehandling som gjorts av journalisten Anna-Klara Bankel. Det gäller dessutom inslaget i morgonsoffan. Se länkar nedan.

Här är en anmälan till Myndigheten för radio och som tar upp programmen som sänts på SVT ABC. Kopiera denna gärna och gör en anmälan själv: Anmälan

Och sprid! För. Det är inte ok! /Vi på SBF kammis

Anmälan till Myndigheten för radio och tv
Obalanserade och oetiska programinslag

Det gäller två programinslag på SVT ABC som hanterat läckage från substitutionsbehandling som gjorts av journalisten Anna-Klara Bankel. Det gäller dessutom inslaget i morgonsoffan. Se länkar nedan.

(1) Anna-Klara Bankel gör ett reportage där hon frågar i entrén till Rosenlunds sjukhus en person om hon kan köpa subutex. Personen har inte själv gjort ett erbjudande, det är Anna-Klara som frågar. En annan person dyker upp och diskussion uppstår när Anna-Klara propsar på att få veta om det är tabletter som fåtts på recept. Personerna är lätt igenkännliga av personal och patienter och andra. Detta är djupt oetiskt och skulle aldrig ha tolererats i något annat sammanhang, exempelvis om det gällt patienter på smärt- eller cancerklinik.

(2) Programinslaget: ”Allt fler dör med metadon och Subutex”, gör ett spekulativt samband mellan behandlingens läckage och den ökade "metadondöden" (och dödsfall av Subutex). Till detta intervjuas unga medieoavana killar från X-cons som inte förstår att denna koppling görs och vilka konskevenser detta kan ha. Detta samband är dessutom spekulationer som det inte finns någon forskning som kan påvisa. Att Anna Fugelstad framför detta gör det inte mer sant; det är hennes spekulationer som hon inte har någon data att backa upp med.

Det är också högst besvärligt att journalisten Anna-Klara Bankel tidigare gjort ett reportage om ett boende i Västberga som också var högst oetiskt genomfört, då detta verkar vara gjort med en självklarhet att man ska hysa negativa känslor inför människor som använder droger (inkl. alkohol) för att de faktiskt också har någonstans att bo. Detta sammantaget gör att det råder stort tvivel på vad journalisten Anna-Klara Bankel uppsåt är och om det finns en agenda bakom.

(3) Inslag på morgonsoffan visar på ett beklagligt vis hur denna ideologiska kantring också blir den som får rösten när detta ska samtalas om i morgonsoffan genom Per Johansson. Att medieovana och unga människor från X-cons (organisation som aktiverar människor med erfarenhet av fångvård) blir utnyttjade i detta sammanhang gör det ännu värre.

Att sedan människor som det handlar om inte blir tillfrågade att delta eller ge sina synpunkter är mycket allvarligt och ger upphov till att starkt ifrågasätta den journalistiska etiken och förhållningssättet.

Det finns en etablerad organisation som representerar människor som är i substitutionsbehandling, nämligen Svenska Brukarföreningen.

Obalanserat och vinklat, dessutom oerhört skadligt för en grupp människor i samhället som redan har det svårt. Vi ifrågasätter starkt det journalistiska hantverket och integriteten i dessa programinslag.

Länkar till programmen i fråga

(1) http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/har-erbjuds-svt-subutex-utanfor-berondece
(2) http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/article539697.svt
(3) http://www.svt.se/nyheter/sverige/krav-pa-battre-kontroll

 

Sändlista:
Johan Franck – Verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm
Nadja Eriksson – Sektionschef Beroendecentrum Stockholm
Viktor Olsson – Tidningarnas telegrambyrå
Leif Grönblad – Programchef Ulleråkers metadonprogram
Johannes Forssberg – ledarskribent Expressen
Gerhard Larsson – Regeringens missbruksutredare
Peter Söderlund – Ordförande X-Cons
Hillevi Larsson – Riksdagsledamot Socialdemokraterna

%d bloggare gillar detta: