Nya bestämmelser om handel med sprutor och kanyler

Lagstiftningen från 1968 och Läkemedelsverkets föreskrifter från 1995 gällande handel med sprutor och kanyler upphör att gälla från och med den 1 november i år. Tillståndskravet kommer då att upphöra och har istället ersätts med en anmälningsplikt för de som bedriver handel i Sverige. Den som tidigare haft tillstånd att bedriva handel med sprutor och kanyler behöver inte göra någon anmälan, men om tidigare angivna förhållanden har ändrats ska detta anmälas.

Syftet med den nya lagen är att hindra sprutor och kanyler kan komma till användning vid ”missbruk” av narkotika och doping preparat.

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet.

Lagstiftningen från 1968 och Läkemedelsverkets föreskrifter från 1995 gällande handel med sprutor och kanyler upphör att gälla från och med den 1 november i år. Tillståndskravet kommer då att upphöra och har istället ersätts med en anmälningsplikt för de som bedriver handel i Sverige. Den som tidigare haft tillstånd att bedriva handel med sprutor och kanyler behöver inte göra någon anmälan, men om tidigare angivna förhållanden har ändrats ska detta anmälas.

Syftet med den nya lagen är att hindra sprutor och kanyler kan komma till användning vid ”missbruk” av narkotika och doping preparat.

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet.

Läs den korta texten här!

%d bloggare gillar detta: