Ökning av hepatit C bland hiv positiva män oroar!

Hepatit C bland hiv positiva män som har sex med män har ökat kraftigt sedan slutet av 90- talet, det visar flera rapporter från länder i Västeuropa, Australien och USA. Men eftersom infektionen oftast är väldigt svår att upptäcka, speciellt i ett tidigt skede, uppdagades ökningen och infördes i statistiken först nu.

Bland de länder som detta har uppmärksammats finns Schweiz, Nederländerna, England, Belgien, Frankrike och utanför Europa i Australien och USA.

Hepatit C bland män som har sex med män i Sverige är än så länge relativt ovanligt men under de senaste åren har också vi här i Sverige sett en ökning och under 2011 konstaterades 12 fall som smittats i Sverige och utomlands. Dessa fall återfinns så långt det är känt, bland hivpositiva män. Men återigen är det viktigt att ha i åtanke att infektionen oftast är symptomfri och ger sig till känna först efter några år.

Hepatit C bland hiv positiva män som har sex med män har ökat kraftigt sedan slutet av 90- talet, det visar flera rapporter från länder i Västeuropa, Australien och USA. Men eftersom infektionen oftast är väldigt svår att upptäcka, speciellt i ett tidigt skede, uppdagades ökningen och infördes i statistiken först nu.

Bland de länder som detta har uppmärksammats finns Schweiz, Nederländerna, England, Belgien, Frankrike och utanför Europa i Australien och USA.

Hepatit C bland män som har sex med män i Sverige är än så länge relativt ovanligt men under de senaste åren har också vi här i Sverige sett en ökning och under 2011 konstaterades 12 fall som smittats i Sverige och utomlands. Dessa fall återfinns så långt det är känt, bland hivpositiva män. Men återigen är det viktigt att ha i åtanke att infektionen oftast är symptomfri och ger sig till känna först efter några år.

Nu mobiliserar myndigheterna i samarbete med flera organisationer, för att inte utvecklingen i Sverige ska bli den samma som i andra delar av Europa, USA och Australien.

Läs mer om detta här!

%d bloggare gillar detta: