Hillevi Larsson (S) motionerar om slopad vetorätt för kommuner rörande sprututbyten

Den allmänna motionstiden inleddes 18 september och riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) förslår i en av sina allra första motioner att kommunernas vetorätt mot att införa sprututbyten ska avskaffas.

Hon föreslår även “att på längre sikt kräva obligatoriska sprutbytesprogram i alla Sveriges landsting” för att reducera risken att smittas av HIV och Hepatit C.

“Smittskydd är inte förhandlingsbart i andra sammanhang och samma smittskydd bör rimligtvis gälla över hela landet. Både till gagn för de enskilda som riskerar att smittas av delade sprutor och för samhället som helhet.”

Du kan läsa hela motion här.

Den allmänna motionstiden inleddes 18 september och riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) förslår i en av sina allra första motioner att kommunernas vetorätt mot att införa sprututbyten ska avskaffas.

Hon föreslår även “att på längre sikt kräva obligatoriska sprutbytesprogram i alla Sveriges landsting” för att reducera risken att smittas av HIV och Hepatit C.

“Smittskydd är inte förhandlingsbart i andra sammanhang och samma smittskydd bör rimligtvis gälla över hela landet. Både till gagn för de enskilda som riskerar att smittas av delade sprutor och för samhället som helhet.”

Du kan läsa hela motion här.