Några korrigeringar av Svenska Narkotikapolisföreningens kommentar om vårt seminarium 2012

I Svenska Narkotikapolisföreningens senaste nummer (4-12) finns en artikel med om vårt seminarium 14 maj 2012.

Vi tycker det är kul att SNPF skriver om vårt seminarium, men vill kommentera några felaktigheter i artikeln.

I Svenska Narkotikapolisföreningens senaste nummer (4-12) finns en artikel med om vårt seminarium 14 maj 2012.

Vi tycker det är kul att SNPF skriver om vårt seminarium, men vill kommentera några felaktigheter i artikeln.

  • "Narkotikabruk eller missbruk ses snarast som en rättighet för den enskilde , och när problem uppstår är det samhällets plikt att hjälpa." SBF har alltid valt att fokusera på att människor ska ha samma rätt till mänskliga rättigheter oavsett om de använder narkotika eller inte, istället för att uttrycka sig som att "det är en mänsklig rättighet att knarka."
  • "Däremot var han mycket stolt och närmaste rörd när han berättade hur han lärt en ung grabb att injicera heroin på rätt sätt," står det om om Theo van Dams tal. Vad han utelämnar är att killen höll på att skada sina vener eftersom han injicerade fel. Ett praktexempel på harm reduction.
  • "Hon förkastade AA och NA och behandling i 12-stegsprogram, eftersom man där ställer krav på drogfrihet och annat som inskränker friheten," skriver man om Sandra Andersson personliga tal hur hon behandlts av beroende- och sjukvården. Detta var hennes egna berättelse och inte något godkännande av en metod över en annan. SBF är för allt som funkar.