Kommentar angående debattartikel av F!

Svenska Brukarföreningen vill bara klargöra några saker angående en debattartikel på SVT Debatt av Gudrun Schyman och Lotten Sunna från Feministiskt Initiativ. Först vill vi dock säga att det är jättebra att ta debatten!

Svenska Brukarföreningen vill bara klargöra några saker angående en debattartikel på SVT Debatt av Gudrun Schyman och Lotten Sunna från Feministiskt Initiativ. Först vill vi dock säga att det är jättebra att ta debatten!

* SBF har ingen ideologisk ståndpunkt. Vi är för vad som funkar för individen, oavsett om det är metadon eller något annat. Men beslutet måste vara individens. Man ska inte villkora eller påtvinga någon en behandling dem inte vill ha. Vi har aldrig arbetat för något annat under de tio år som vi existerat.

* Man bör undvika att blanda ihop alla typer av narkotikaberoenden och de behandlingsalternativ som finns. För det är så olika. Exempelvis existerar substitutionsbehandling bara för opiatberoende, och den är bevisat effektiv, samtidigt är det naturligtvis så att det inte utesluter alls att annan behandling kan fungera: det beror på en rad faktorer, men framför allt och viktigast; vad som passar individen och vad hen vill och har för behov. .

* Det finns idag inga bevis/studier som säger att substitutionsprogrammen läcker mer än annan sjukvård. Tex där man skriver ut starka smärtstillande och narkotikaklassade läkemedel mot ryggsmärta, cancervård eller när folk bryter benen.

* Pga återfallen är vi för en konsekvensanalys av alla utskrivningar, precis som vid inskrivningar. Då skulle man tvingas väga för- och nackdelar med en utskrivning och att man istället fortsätter arbeta med patienten.

* Vi tror på normalitetssprincipen. Att beroendevården inte ska särbehandla eller innehålla regler som inte skulle accepteras i övrig sjukvård.

Gudrun Schyman och Lotten Sunna vi är glada att ni har lagt er i debatten, kom gärna förbi på en fika!

Vi sitter gärna ner med er och snackar om hur vi kan förbättra dagens beroendevård.

Kontakta oss på 08 – 20 80 70 eller kom förbi på Kammakargatan 47 i Stockholm.

/ SBF Riks