Nu har det hänt igen!

Nu har det hänt igen.

En ung kvinna har tagit sitt liv efter att ha blivit utkastad från Sundsvalls substitutionsklinik. Kvinnan hängde sig 1 vecka efter utskrivning.

SBF ställer igen frågan till de som har makten över andras liv: är signaler och politiska idéer viktigare än att rädda liv? Svara nu?

Det gäller våra kamraters liv!

R.I.P.

Nu har det hänt igen.

En ung kvinna har tagit sitt liv efter att ha blivit utkastad från Sundsvalls substitutionsklinik. Kvinnan hängde sig 1 vecka efter utskrivning.

SBF ställer igen frågan till de som har makten över andras liv: är signaler och politiska idéer viktigare än att rädda liv? Svara nu?

Det gäller våra kamraters liv!

R.I.P.