Pressmeddelande: Brukardagen 2012 hålls i både Stockholm och Lund 21 Juli

Brukardagen 21 Juli uppmärksammas i Sverige 2012 av både Stockholm Brukarförening och Skåne Brukarförening, medlemmar i Svenska Brukarföreningen.

Dagen uppmärksammas på många ställen i Europa och världen. I år hedras speciellt de som dött på anstalter och fångläger.

I Stockholm hålls en minnesstund 13:00 vid Brukarföreningens egna minnesträd, som de planterade förra sommaren vid Årstaviken, bakom Södersjukhuset. Man bjuder på förfriskningar, kaffe och bullar och saft/läsk. Det blir en stillsam, och anspråkslös stund, där den som vill kan dela med sig av tankar och minnen av en bortgången vän.

I Skåne kommer man samlas i Stadsparken, Lund kl. 13.00 för att hedra kamrater som gått bort. Det kommer bjudas på musik, tal och fika. Folk får en chans att säga några ord och uttrycka sin sorg över vänner och kamrater som inte längre finns med oss.

Brukardagen 21 Juli uppmärksammas i Sverige 2012 av både Stockholm Brukarförening och Skåne Brukarförening, medlemmar i Svenska Brukarföreningen.

Dagen uppmärksammas på många ställen i Europa och världen. I år hedras speciellt de som dött på anstalter och fångläger.

I Stockholm hålls en minnesstund 13:00 vid Brukarföreningens egna minnesträd, som de planterade förra sommaren vid Årstaviken, bakom Södersjukhuset. Man bjuder på förfriskningar, kaffe och bullar och saft/läsk. Det blir en stillsam, och anspråkslös stund, där den som vill kan dela med sig av tankar och minnen av en bortgången vän.

I Skåne kommer man samlas i Stadsparken, Lund kl. 13.00 för att hedra kamrater som gått bort. Det kommer bjudas på musik, tal och fika. Folk får en chans att säga några ord och uttrycka sin sorg över vänner och kamrater som inte längre finns med oss.

På ett INPUD möte i Warszawa 2007 så beslöt 30 brukarföreningar från lika många länder att 21 juli ska vara dagen då vi hedrar och minns döda kamrater. Brukardagen skiljer sig åt från andra minnesstunder, som tex ljus för narkotikans offer, då det är brukarna själva som organiserar minnesstunden.

INPUD står för The International Network of People who Use Drugs och och är en rörelse bestående av människor som har använt eller använder narkotika. De stödjer The Vancouver Declaration som kräver respekt för brukares mänskliga rättigheter och stödjer åtgärder baserade på harm reduction.

I samband med årets Brukardag kräver INPUD mer specifikt:

  • alternativ till dagens prohibition,
  • avkriminalisering av det egna bruket,
  • omedelbar och allmän distribuering av Naloxon,
  • ett erkännande att global narkotikaprohibition misslyckats på varje nivå och endast orsakat skada, dödsfall som kunde ha förhindrats, korruption, och systematiska övergrepp på de mänskliga rättigheterna,
  • intyg från FN att medlemsstater inför UNAIDS/UNODC/VHO’s riktlinjer för sprututbytesprogram och substitutionsprogram, och
  • ett erkännande att repressiva narkotikakontrollåtgärder är den största drivkraften bakom HIV-epidemin bland människor som injicerar narkotika och kräver direkta insatser för att motverka detta.

 

Kontakt:

Svenska Brukarföreningen

Berne Stålenkrantz, ordförande

Mobil: 0705 – 35 76 45

 

Stockholm Brukarförening

Christina Paulsrud, ordförande

Mobil: 0736 – 31 14 90

 

Skåne Brukarförening

Mikael Johansson, ordförande

Mobil: 0723 – 10 11 28

 

Svenska Brukarföreningen (SBF) är en ideell organisation som består av och stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt opiatberoende eller andra droger. SBF stödjer såväl harm reduction som mänskliga rättigheter.

http://www.svenskabrukarforeningen.se/