Papper om evidens och praktik för sprutrum

IDPC (1) har i samarbete med CORRELATION (2) publicerat ett briefing paper om den nuvarande situationen med DCR (drug consumption rooms).

IDPC (1) har i samarbete med CORRELATION (2) publicerat ett briefing paper om den nuvarande situationen med DCR (drug consumption rooms).

De senaste 10-20 åren har DCRs integrerats in i många harm reduction strategier som ett möjligt behandlingsalternativ i Västeuropa, Nordamerika och Australien. Men praktiken har ännu inte etablerats i en majoritet av världens länder.

Rapporten ger en kort översikt av dess bakgrund, historia och ändamål och analyserar tillgänglig evidens om vad de haft för effekt.

Andra delen handlar om DCRs i olika länder, med fokus på begrepp som används för att utveckla dessa inrättningar med hänsyn till lokala förhållande, dvs politik, kultur och sociala faktorer.

 

1.) IDPC (International Drug Policy Consortium) är ett globalt nätverk som främjar objektiv och öppen debatt om drogpolicy

2.) CORRELATION är en organisation som kämpar för en ökad livskvalitet för sårbara och marginaliserade grupper i Europa, tex narkomaner, sexarbetare, migranter, män som har sex med män och ungdomar.

%d bloggare gillar detta: