Övervakade sprutrum officiellt lagliga i Danmark

Igår röstade danska parlamentet (63-43; 1 avstod) för att fr.o.m. 1 juli 2012 lagligt reglera drug consumption rooms. En harm reduction åtgärd även känd som safe injecting sites, medicinskt övervakade platser för intag av narkotika eller bara sprutrum.

Det har aldrig varit mot lagen att sätta upp sådana platser, men däremot så bidrar lagen till att fastställa regler vilket kommer göra det lättare att etablera sådana platser. Tidigare har försök gjorts med omdesignade ambulanser som mobila sprutrum p.g.a. svårighet med att hitta en lokal.

Samtidigt blir det lagligt att konsumera små mängder illegala droger för personligt bruk inom dessa inrätttningar och i närheten med stöd från Regeringen. Frizonen gäller all illegal narkotika, inklusive amfetamin, kokain, crack och blandningar. Även rökning av t.ex. opiater kommer att tillåtas då det innebär mindre risk för överdos.

Danmark blir därmed ett av de första länderna att godkänna lagstiftning inom detta område.

Beslutet är en personlig seger för harm reduction aktivister som Nanna Gotfredsen från Gadejuristen, som förespråkat övervakade sprutrum i flera år.

Det är också en seger för människor som injicerar narkotika, ofta på gatan och som är hemlösa. Deras rätt till hälsa, smittskydd och liv.

Så här såg det ut när en majoritet av ledamöterna i Folketinget röstade igenom den nya lagen.

Igår röstade danska parlamentet (63-43; 1 avstod) för att fr.o.m. 1 juli 2012 lagligt reglera drug consumption rooms. En harm reduction åtgärd även känd som safe injecting sites, medicinskt övervakade platser för intag av narkotika eller bara sprutrum.

Det har aldrig varit mot lagen att sätta upp sådana platser, men däremot så bidrar lagen till att fastställa regler vilket kommer göra det lättare att etablera sådana platser. Tidigare har försök gjorts med omdesignade ambulanser som mobila sprutrum p.g.a. svårighet med att hitta en lokal.

Samtidigt blir det lagligt att konsumera små mängder illegala droger för personligt bruk inom dessa inrätttningar och i närheten med stöd från Regeringen. Frizonen gäller all illegal narkotika, inklusive amfetamin, kokain, crack och blandningar. Även rökning av t.ex. opiater kommer att tillåtas då det innebär mindre risk för överdos.

Danmark blir därmed ett av de första länderna att godkänna lagstiftning inom detta område.

Beslutet är en personlig seger för harm reduction aktivister som Nanna Gotfredsen från Gadejuristen, som förespråkat övervakade sprutrum i flera år.

Det är också en seger för människor som injicerar narkotika, ofta på gatan och som är hemlösa. Deras rätt till hälsa, smittskydd och liv.

Så här såg det ut när en majoritet av ledamöterna i Folketinget röstade igenom den nya lagen.