SeminariumBySBF 2012: Aktuella studier och brukarperspektivets roll inom forskningen

Björn Johnson, Malmö högskola, och Louise Persson, Svenska Brukarföreningen, diskuterar två aktuella studier och brukarperspektivets roll inom forskningen. 

Björn Johnson, Malmö högskola, och Louise Persson, Svenska Brukarföreningen, diskuterar två aktuella studier och brukarperspektivets roll inom forskningen.