“Sprututbyten behöver bli mindre politiska!” – Exklusiv intervju med Claes Söderström, smittskyddsläkare i Kalmars län

Kalmar blev förra veckan första region utanför Skåne att etablera ett sprututbyte i landet. De hann precis före Stockholm där öppnandet är fördröjt pga svårigheter att hitta en lokal.

SBF Riks fick en intervju med smittskyddsläkaren Claes Söderström som har varit drivande i frågan.

Tycker du det borde vara lättare och mindre politiskt att starta upp ett sprututbyte? Tex endast efter beslut från en smittskyddsläkare. Både och på din fråga och definitivt mindre politiskt. Detta är ju inte en politisk fråga. Svårigheten har varit att få med kommunala tjänstemän där man ifrågasatt sprutbytesverksamheten. Det som har varit mest frustrerande är svårigheten att komma in i kommunens verksamhetsområden vad gäller missbruksfrågor och den brist på intresse från vissa tongivande tjänstemän att överhuvudtaget kunna få igång en diskussion. Samtidigt har det känts bra att vi fått en bred förankring.

Kalmar blev förra veckan första region utanför Skåne att etablera ett sprututbyte i landet. De hann precis före Stockholm där öppnandet är fördröjt pga svårigheter att hitta en lokal.

SBF Riks fick en intervju med smittskyddsläkaren Claes Söderström som har varit drivande i frågan.

Tycker du det borde vara lättare och mindre politiskt att starta upp ett sprututbyte? Tex endast efter beslut från en smittskyddsläkare. Både och på din fråga och definitivt mindre politiskt. Detta är ju inte en politisk fråga. Svårigheten har varit att få med kommunala tjänstemän där man ifrågasatt sprutbytesverksamheten. Det som har varit mest frustrerande är svårigheten att komma in i kommunens verksamhetsområden vad gäller missbruksfrågor och den brist på intresse från vissa tongivande tjänstemän att överhuvudtaget kunna få igång en diskussion. Samtidigt har det känts bra att vi fått en bred förankring.

Många i allmänheten kanske inte känner till faran med Hepatit C. Varför tror du c-hepatit kommit i skymundan av HIV? Jag tror delvis att det beror på att vi inom sjukvården inte tillräckligt betonat riskerna med hepatit C samtidigt som det är en tyst infektion som inte ger sig tillkänna förrän efter flera år hos de smittade.

Många vart förvånade att sprututbytet kom igång så fort efter beslutet i kommunfullmäktige. Kan du beskriva hur det kunde starta upp så snabbt? Denna fråga hade stötts och för att få en snabbare start skickade jag in en preliminär ansökan till SoS för att få återkoppling om ansökan var tillräcklig. Detta gjorde att man på SoS var förberedd och kunde snabbt bereda vår ansökan då vi tyvärr blev varse om hiv-spridningen i Kalmartrakten. Den bistra sanningen öppnade nog ögonen på en del.

Du har varit aktiv i den här frågan och synts mycket i media. Hur kommer det sig att du varit så engagerad medan andra smittskyddsläkare inte syns alls? Vet inte, men jag fick i uppdrag att verka för sprutbyte av vår hälso och sjukvårdsdirektör efter att landstingsstyrelsen tagit beslut för detta 2011. Sedan arbetar jag delvis som infektionsläkare och ser den verklighet som många med iv-missbruk lever i med ibland livshotande infektioner och här finns det inga motsättningar mellan oss infektionsläkare i Kalmar. Sedan har jag detta från modersmjölken sedan jag arbetade i Lund som infektionsläkare med sprutbyte som en del av infektionssjukvården.

Varför tror du rena sprutor för narkomaner upprör, medan det är inte alls är kontroversiellt inom resten av sjukvården? Jag tror att huvudargumentet är att vi ger vika för fortsatt iv-missbruk och att man inte riktigt förstått vikten av den hälsopreventiva insatsen.

Vad anser du behöver göras för att höja statusen och minska stigma för människor som injicerar narkotika så att de lättare kan begära vård och vara medveten om sina rättigheter? Vi måste se personerna bakom missbruket och betona alla människors lika värde. Jag har mött verkligen värme från många utsatta missbrukare.

Hur många verktyg delar ni ut per dag? Vi har ju bara kört i 4-5 dagar så det är till dags dato drygt 10 personer.

Kommer ni ändra reglerna längre fram så att man inte behöver lämna en smutsig spruta för att få en ny? Vi är bundna till det regelverk som finns och får finna oss i det. Skall vi ändra på saker måste vi nog arbeta med att påverka beslutsfattare om vikten av sådana förändringar.

Hur många sprutor får man byta på en och samma gång? Första besöket 5 sprutor och 10 kanyler.

 

 

%d bloggare gillar detta: