SeminariumBySBF 2012: Samtalspanel om representation (video)

Christina Paulsrud (Stockholm Brukarförening), Gunborg Brännström (SKL – Kunskap till praktik) och Yvonne Zätterman Åberg (socialsekreterare) diskuterar brukarinflytande inom beroendevården och vem som ska sitta med och bestämma dess utformning.

Från Svenska Brukarföreningens jubileumseminarium 2012.

Inspelat: 14/5 2012 i Stockholm.

Christina Paulsrud (Stockholm Brukarförening), Gunborg Brännström (SKL – Kunskap till praktik) och Yvonne Zätterman Åberg (socialsekreterare) diskuterar brukarinflytande inom beroendevården och vem som ska sitta med och bestämma dess utformning.

Från Svenska Brukarföreningens jubileumseminarium 2012.

Inspelat: 14/5 2012 i Stockholm.

%d bloggare gillar detta: