Hepatit C sprids bland unga brukare

Trots en nedåtgående trend för hepatit C smittas fortfarande många brukande ungdomar, visar statistik från Smittskyddsinstitutet. 2011 smittades 724 personer i åldersgruppen 15-29 år och smittspridningen bland unga visar på att det finns en nyrekrytering bland unga till injektionsbruk.

Smittspridningen bland unga brukare tros bero på en ökad injektions trend. Hög dominans av hepatit C bland injektionsbrukare gör att risken att smittas vid delning och återanvändning av sprutor och kanyler är mycket stor. Många smittas därför redan under de första åren efter injektionsdebuten.

Hepatit c är ovanligt bland män som har sex med män i Sverige, men under de senaste åren har vi sett en ökande trend hos just den här gruppen. 2011 rapporterades 12 fall av sexuellt överförd hepatit c bland män som var hiv positiva, liknande ökning har noterats i flera västeuropeiska länder. Det är tydligt att hivpositiva män som har sex med män är särskilt riskutsatta när det gäller sexuellt överförd hepatit C.

Tillgängliga tester och sprututbyten för injektionsbrukare och informationsinsatser angående hepatit c till denna grupp är prioriterad, liksom att uppmärksamma män som har sex med män om risken att smittas av hepatit C.

Svenska Brukarföreningen arbetar just nu med ett projekt som ska öka kunskapen kring just Hepatit C. Det förväntas lanseras i slutet på året.

Statistik hämtad från SMI

 

smi.gif

Trots en nedåtgående trend för hepatit C smittas fortfarande många brukande ungdomar, visar statistik från Smittskyddsinstitutet. 2011 smittades 724 personer i åldersgruppen 15-29 år och smittspridningen bland unga visar på att det finns en nyrekrytering bland unga till injektionsbruk.

Smittspridningen bland unga brukare tros bero på en ökad injektions trend. Hög dominans av hepatit C bland injektionsbrukare gör att risken att smittas vid delning och återanvändning av sprutor och kanyler är mycket stor. Många smittas därför redan under de första åren efter injektionsdebuten.

Hepatit c är ovanligt bland män som har sex med män i Sverige, men under de senaste åren har vi sett en ökande trend hos just den här gruppen. 2011 rapporterades 12 fall av sexuellt överförd hepatit c bland män som var hiv positiva, liknande ökning har noterats i flera västeuropeiska länder. Det är tydligt att hivpositiva män som har sex med män är särskilt riskutsatta när det gäller sexuellt överförd hepatit C.

Tillgängliga tester och sprututbyten för injektionsbrukare och informationsinsatser angående hepatit c till denna grupp är prioriterad, liksom att uppmärksamma män som har sex med män om risken att smittas av hepatit C.

Svenska Brukarföreningen arbetar just nu med ett projekt som ska öka kunskapen kring just Hepatit C. Det förväntas lanseras i slutet på året.

Statistik hämtad från SMI

 

%d bloggare gillar detta: