Flera fall av Hiv upptäckta i Kalmar – Sprututbyte nära att godkännas – Uppdaterad!

I Kalmar har det första fallet av hiv smitta upptäckts bland länets brukare. Ett sprututbytes program har länge varit på tapeten. Nu återstår dock bara ett avgörande klubbslag av Kalmar kommunfullmäktige. I ett brev till Socialstyrelsen presenterar Claes Söderström den aktuella bilden i Kalmar län i dag.

“Det är svårt att veta hur många vi har med aktivt sprutmissbruk i Kalmar län men en uppskattning är cirka 300-400 personer med störst andel i Kalmar kommun. Vi kan grovt följa andelen nysmittade genom att se hur många nya fall av hepatit C vi upptäcker årligen i Kalmar län där man angett intravenös smittväg, det rör sig om 30-40 nya fall årligen”, skriver Claes Söderström.

I Kalmar har det första fallet av hiv smitta upptäckts bland länets brukare. Ett sprututbytes program har länge varit på tapeten. Nu återstår dock bara ett avgörande klubbslag av Kalmar kommunfullmäktige. I ett brev till Socialstyrelsen presenterar Claes Söderström den aktuella bilden i Kalmar län i dag.

“Det är svårt att veta hur många vi har med aktivt sprutmissbruk i Kalmar län men en uppskattning är cirka 300-400 personer med störst andel i Kalmar kommun. Vi kan grovt följa andelen nysmittade genom att se hur många nya fall av hepatit C vi upptäcker årligen i Kalmar län där man angett intravenös smittväg, det rör sig om 30-40 nya fall årligen”, skriver Claes Söderström.

Till dessa dystra siffror kan tilläggas att Kalmar nu fått sitt första officiella hiv fall bland brukare, enligt smittskyddsenheten.

Går alla planer i lås kommer det sista beslutet om att införa sprututbytesverksamhet att klubbas 28 maj.

Själva utbytesverksamheten kommer att skötas på infektionskliniken i Kalmar och verksamheten är lokaliserad inom Kalmar kommun. En första preliminär uppskattning är att cirka 25-50 personer kommer att delta i sprutbytet.

Motståndare till denna smittskyddsåtgärd tycker att det är ett sätt att godkänna kriminellt beteende, men det tycker inte kommunstyrelsens ordförande Anette Lingmert.

– Jag tror inte att en människa som inte har injicerat förut sticker sig bara för att vi startar ett utbytesprogram, säger hon.

Uppdatering: Nu rapporterar Smittskyddsinstitutet och Aftonbladet att fyra fall av Hiv-smitta har upptäckts i Kalmar-trakten och att fler kanske är att vänta. Landstinget erbjuder därför fler möjligheter att testa sig, men ännu inget sprututbyte…