Utskrivning inte rättfärdigad enligt patienter

Åsikterna är många och framförallt negativa när Bengt Svensson och Magnus Andersson studerat 35 ofrivilligt utskrivna från substitutionsprogram runt om i Sverige. ”För jävligt”, ”som en dödsdom”, ”Som att bli ställd framför en exekutionspatrull”, så beskriver några av patienterna sina känslor efter att ha blivit ofrivilligt utskrivna från Metadon / Buprenorfinprogrammen.

Åsikterna är många och framförallt negativa när Bengt Svensson och Magnus Andersson studerat 35 ofrivilligt utskrivna från substitutionsprogram runt om i Sverige. ”För jävligt”, ”som en dödsdom”, ”Som att bli ställd framför en exekutionspatrull”, så beskriver några av patienterna sina känslor efter att ha blivit ofrivilligt utskrivna från Metadon / Buprenorfinprogrammen.

Patienterna som Bengt Svensson och Magnus Andersson intervjuat har gått från ett intensivt opiatanvändande till en relativt harmonisk livssituation med förbättrad psykisk och fysisk hälsa, en bättre boendesituation och en bättre kontakt med närstående till att kastas ut i osäkerheten igen. Tyvärr så beskriver många att pressen på att skrivas ut blev för stor, och att det var lättare att gå tillbaka till det som de kände till bäst, att använda heroin på ett problematiskt sätt. Många försökte även skapa sina egna substitutionsprogram genom att köpa metadon eller Buprenorfin på svarta marknaden, detta fungerade dock bara under en kort period. Kontakten med närstående försämrades och många klev på den kriminella banan igen, i största hand för att finansiera inköp av droger.

31 av 35 intervjuade personer beskriver utskrivningen som orättvis, och många kritiserade personalens bedömningar, som de ansåg vara felaktiga. En del kritiserade även regelsystemet och tyckte att det inte borde vara möjligt att bli utskriven.

Socialstyrelsen har rätt att utestänga patienter som bryter mot reglerna. Återfall, frånvaro från behandling och manipulerade urinprov är bara några av få ”regelbrott” som kan resultera i utskrivning. Då en patient har blivit utskriven har han eller hon inte möjlighet att söka sig till ett nytt program under tre månader – och då placeras han eller hon sist i kön. Det här medför att patienter inte kan söka sig till andra substitutionsprogram om de hamnar i konflikt med sin vårdgivare.

Etiskt problematiskt, såväl som medicinskt påpekar Andersson och Svensson, eftersom patienterna har fått en stark medicinering. Patienterna får alltså en fysiologisk bundenhet till programmet.

Många av resultaten i denna studie bekräftas av Svenska Brukarföreningens nyligen genomförda undersökning av nästan 400 människor i substitutionsprogram i framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö. I SBFs studie kan man tex också se hur trovärdigheten till personal sjunker desto längre man ingått i programmet. Läs hela undersökningen här.

Artikeln av Svensson/Andersson publiceras i NAD 2/2012.

%d bloggare gillar detta: