SBFs remissvar på Missbruks-utredningen

Här kan ni läsa SBF och SBF:s anhörigas remissvar på Missbruksutredningen (SOU 2011:35 – "Bättre insatser vid missbruk och beroende"). Sista dagen för inlämnandet var den 15 okt 2011. 

Här kan ni läsa SBF och SBF:s anhörigas remissvar på Missbruksutredningen (SOU 2011:35 – "Bättre insatser vid missbruk och beroende"). Sista dagen för inlämnandet var den 15 okt 2011. 

Efter att remissvaren samlats in, gåtts igenom och analyserats av Socialdepartementet så kommer ministern och departementet lämna en proposition till riksdagen. SBF har inga större förhoppningar om några långtgående förändringar – allt kommer fortsätta "staus quo". 

Du hittar våra remisser här:

SBF:S – 2011-15okt-remissvar-missbrutredn-sbf.pdf

ANHÖRIGAS – 2011-15okt-remissvar-missbrutredn-sbf-anh.pdf

%d bloggare gillar detta: