U-FOLD lanserad i Uppsala

Ett nytt forum för kunskapsdelning om drogberoende har startat upp i Uppsala.

U-FOLD (forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen, Uppsala läns landsting, Uppsala kommun, Polisen och en rad andra organisationer.

– I Uppsala finns möjligheten och vi tänker börja arbeta redan i höst. Ny kunskap behöver användas, allas erfarenheter vinner på att utbytas. Därför lanserar vi nu tillsammans initiativet U-FOLD. Detta ska bli den plattform som behövs för att göra vägen mellan ny kunskap och praktik kortare än någonsin i Uppsalaregionen, säger Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning och initiativtagare.

Ett nytt forum för kunskapsdelning om drogberoende har startat upp i Uppsala.

U-FOLD (forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen, Uppsala läns landsting, Uppsala kommun, Polisen och en rad andra organisationer.

– I Uppsala finns möjligheten och vi tänker börja arbeta redan i höst. Ny kunskap behöver användas, allas erfarenheter vinner på att utbytas. Därför lanserar vi nu tillsammans initiativet U-FOLD. Detta ska bli den plattform som behövs för att göra vägen mellan ny kunskap och praktik kortare än någonsin i Uppsalaregionen, säger Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning och initiativtagare.

Uppsala universitet har drogrelaterad forskning inom allt från medicinsk forskning om drog- och läkemedelsberoende till samhällsvetenskaplig forskning om lagstiftning och droghandelns vägar. Inom det medicinska och farmaceutiska området finns bland annat kunskap om hur beroende uppstår, om hur olika substanser påverkar hjärnan, om olika behandlingar och metoder.

”Det finns ett stort avstånd mellan de som forskar om drogberoende och de som jobbar med det praktiskt ute i samhället. Den här nya plattformen för samverkan för de olika aktörerna närmare varandra”, säger Nyberg.

Metadonprogrammet på Akademiska sjukhuset är en av instanserna som bidrar med ytterligare forskning. Och så finns all kunskap som samlas ute bland praktiker i olika organisationer. Målet är att förkorta vägen mellan forskning och praktik genom ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter.

De organisationer som ingår i samarbetet är Uppsala universitet, Uppsala kommun, Regionförbundet, Polisen, Landstinget i Uppsala län, Läkemedelsverket, Upplands idrottsförbund, Länsstyrelsen, Uppsala studentnationer, Centrum för polisforskning, Uppsala Berzelii center, Nationellt centrum för kvinnofrid.

%d bloggare gillar detta: