SBF:s krav på konsekvensutredning är nu en riksdagsmotion

Svenska Brukarföreningens krav på konsekvensutredning har nu blivit en riksdagsmotion av William Petzäll (SD).

Förslag till riksdagsbeslut!
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en konsekvensbedömning skall göras när patienten ofrivilligt utesluts från sitt substitutionsprogram, vid påtvingade sänkningar av dos eller påtvingad tät besöksfrekvens på narkomanvårdsmottagning som hindrar patienten från jobb eller studier.

Motivering
I flera fall skrivs patienter på substitutionsprogram ut mot sin vilja utan att någon konsekvensanalys gjorts om hur en utskrivning påverkar patientens liv. Det kan exempelvis vara så att patientens boende och inkomst baseras på att han eller hon ingår i ett substitutionsprogram, att det finns en stor risk att återfalla i kriminalitet eller ett kraftigt återfall som kan leda till döden.

I de fall beroendevården vidtar åtgärder i strid mot patientens vilja skall en konsekvensbedömning ovillkorligen göras. Konsekvensbedömningen ska göras när patienten ofrivilligt utesluts från sitt substitutionsprogram (metadon, buprenorfine), vid påtvingade sänkningar av dos eller påtvingad tät besöksfrekvens på narkomanvårdsmottagning som hindrar patienten från jobb eller studier.

Konsekvensbedömningen skall finnas till för att garantera patientens säkerhet, väl.
och ve, och för att utröna ifall åtgärden är baserad på vad som är bäst för patienten samt ligger i linje med hälso- och sjukvårdens uppdrag – rädda liv och hälsa. Därför är det viktigt att det i konsekvensbedömningen görs en noggrann analys över patientens sociala situation och vilka konsekvenser en eventuell utskrivning skulle medföra. Konsekvensbedömning ska också vara ett obligatoriskt journaldokument.

Stockholm den 5 oktober 2011

SE RIKSDAGENS HEMSIDA.

SE TIDIGARE ARTIKEL PÅ HEMSIDAN: BEGÄR EN KONSEKVENSUTREDNING VID UTSKRIVNING! (2011-09-21)

AFTONBLADET.

Svenska Brukarföreningens krav på konsekvensutredning har nu blivit en riksdagsmotion av William Petzäll (SD).

Förslag till riksdagsbeslut!
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en konsekvensbedömning skall göras när patienten ofrivilligt utesluts från sitt substitutionsprogram, vid påtvingade sänkningar av dos eller påtvingad tät besöksfrekvens på narkomanvårdsmottagning som hindrar patienten från jobb eller studier.

Motivering
I flera fall skrivs patienter på substitutionsprogram ut mot sin vilja utan att någon konsekvensanalys gjorts om hur en utskrivning påverkar patientens liv. Det kan exempelvis vara så att patientens boende och inkomst baseras på att han eller hon ingår i ett substitutionsprogram, att det finns en stor risk att återfalla i kriminalitet eller ett kraftigt återfall som kan leda till döden.

I de fall beroendevården vidtar åtgärder i strid mot patientens vilja skall en konsekvensbedömning ovillkorligen göras. Konsekvensbedömningen ska göras när patienten ofrivilligt utesluts från sitt substitutionsprogram (metadon, buprenorfine), vid påtvingade sänkningar av dos eller påtvingad tät besöksfrekvens på narkomanvårdsmottagning som hindrar patienten från jobb eller studier.

Konsekvensbedömningen skall finnas till för att garantera patientens säkerhet, väl.
och ve, och för att utröna ifall åtgärden är baserad på vad som är bäst för patienten samt ligger i linje med hälso- och sjukvårdens uppdrag – rädda liv och hälsa. Därför är det viktigt att det i konsekvensbedömningen görs en noggrann analys över patientens sociala situation och vilka konsekvenser en eventuell utskrivning skulle medföra. Konsekvensbedömning ska också vara ett obligatoriskt journaldokument.

Stockholm den 5 oktober 2011

SE RIKSDAGENS HEMSIDA.

SE TIDIGARE ARTIKEL PÅ HEMSIDAN: BEGÄR EN KONSEKVENSUTREDNING VID UTSKRIVNING! (2011-09-21)

AFTONBLADET.

%d bloggare gillar detta: