Kanadas högsta domstol sa ja till injektionsrum

Kanadas högsta domstol har i ett historiskt beslut (9-0) sagt ja till att hålla Nordamerikas enda injektionsrum (Supervised Injection Site) öppet.

Frågan gällde om Insite i Vancouver B.C., där personer kan gå för att injicera köpt narkotika under medicinsk övervakning, skulle få vara öppen även om deras speciallicens drogs in av den nuvarande högerregeringen som motsätter sig kliniken på ideologisk grund.

Domstolen hörde vittnesmål från både läkare och forskare som vittnade om hur personer som använder narkotika är betydligt säkrare att injicera på kliniken än på gatan. Det var också huvudargumentet i domen.

Där säger man bl.a. att även om regeringen har juridiktion att stänga ner Insite i sin kamp att bekämpa narkotika har man inte rätt att vägra narkomaner sjukvård. Något som står inskrivet i landets konstitution.

“Under de åtta åren Insite varit öppen har man räddat liv utan någon märkbar negativ påverkan på allmän säkerhet och landets hälsomål,” sa domstolen också i sitt beslut.

“Effekten av att stänga ned Insite och förneka dess tjänster till dem som använder kliniken och den motsvarande risken av överdoser och blodsmitta är grovt oproportionerlig mot någon vinst som Kanada kan härleda från att presentera en enhetlig hållning mot innehav av narkotika.”

Domstolen beordrade därmed Steven Harpers regering att utfärda en dispens från åtal till kliniken under narkotikalagstiftningen.

Inte ett enda dödsfall har skett på klliniken trots 600 besök varje dag sedan öppnandet 2003. Bevisen att kliniken reducerar blodsmitta, brottslighet, överdoser, och ökar antalet personer som väljer att acceptera någon form av hjälp eller behandling har och är överväldigande.

Flera städer, inklusive Montreal, är på väg att starta upp egna injektionsrum. Något som många lagexperter menar domen öppnar upp vägen för.

2009 fanns det i världen 92 injektionsrum i 61 städer, de flesta lokaliserade i Europa.

högsta domstol har i ett historiskt beslut (9-0) sagt ja till att hålla Nordamerikas enda injektionsrum (Supervised Injection Site) öppet.

gällde om Insite i Vancouver B.C., där personer kan gå för att injicera köpt narkotika under medicinsk övervakning, skulle få vara öppen även om deras speciallicens drogs in av den nuvarande högerregeringen som motsätter sig kliniken på ideologisk grund.

Domstolen hörde vittnesmål från både läkare och forskare som vittnade om hur personer som använder narkotika är betydligt säkrare att injicera på kliniken än på gatan. Det var också huvudargumentet i domen.

säger man bl.a. att även om regeringen har juridiktion att stänga ner Insite i sin kamp att bekämpa narkotika har man inte rätt att vägra narkomaner sjukvård. Något som står inskrivet i landets konstitution.

“Under de åtta åren Insite varit öppen har man räddat liv utan någon märkbar negativ påverkan på allmän säkerhet och landets hälsomål,” sa domstolen också i sitt beslut.

“Effekten av att stänga ned Insite och förneka dess tjänster till dem som använder kliniken och den motsvarande risken av överdoser och blodsmitta är grovt oproportionerlig mot någon vinst som Kanada kan härleda från att presentera en enhetlig hållning mot innehav av narkotika.”

Domstolen beordrade därmed Steven Harpers regering att utfärda en dispens från åtal till kliniken under narkotikalagstiftningen.

Inte ett enda dödsfall har skett på klliniken trots 600 besök varje dag sedan öppnandet 2003. Bevisen att kliniken reducerar blodsmitta, brottslighet, överdoser, och ökar antalet personer som väljer att acceptera någon form av hjälp eller behandling har och är överväldigande.

Flera städer, inklusive Montreal, är på väg att starta upp egna injektionsrum. Något som många lagexperter menar domen öppnar upp vägen för.

2009 fanns det i världen 92 injektionsrum i 61 städer, de flesta lokaliserade i Europa.