Begär en konsekvensutredning vid utskrivning!

SBF och våra lokalföreningar ska nu börja driva frågan om att en konsekvensanalys ska göras inför dossänkning, indragna apotekshämtningar och vid ofrivilliga uteslutningar – detta borde redan vara en självklarhet då klinikerna innan man beviljas substitutionsbehandling gör olika rigorösa bedömningar.

Det betyder att man ska göra samma noggranna bedömning vid utsättning av underhållsbehandling som man gör vid insättandet av den, något annat borde vara tjänstefel, ha i åtanke att många begår självmord efter en “utkastning”.

Enligt Socialstyrelsens handbok (till ”Föreskrifter och allmänna råd vid underhållsbehandling vid opiatberoende”) är prognosen för dem som skrivs ut dålig. Socialstyrelsen konstaterar att så gott som alla återfaller i heroin med vidhängande risk för dödliga överdoser.

SBF och våra lokalföreningar ska nu börja driva frågan om att en konsekvensanalys ska göras inför dossänkning, indragna apotekshämtningar och vid ofrivilliga uteslutningar – detta borde redan vara en självklarhet då klinikerna innan man beviljas substitutionsbehandling gör olika rigorösa bedömningar.

Det betyder att man ska göra samma noggranna bedömning vid utsättning av underhållsbehandling som man gör vid insättandet av den, något annat borde vara tjänstefel, ha i åtanke att många begår självmord efter en “utkastning”.

Enligt Socialstyrelsens handbok (till ”Föreskrifter och allmänna råd vid underhållsbehandling vid opiatberoende”) är prognosen för dem som skrivs ut dålig. Socialstyrelsen konstaterar att så gott som alla återfaller i heroin med vidhängande risk för dödliga överdoser.

Vi vill bredda detta ytterligare. Ålägg dem som skriver ut patienter från denna typ av livräddande behandlingar att göra en konsekvensutredning. Denna ska vara obligatorisk vid varje enskild utskrivning och klassas som ett obligatoriskt dokument i journalen.

Med en sådan bedömning i hand så skulle det bli uppenbart vilka beräknade risker läkarna tar – det blir ett cyniskt och livsfarligt spel där andras intressen än patientens tas till vara.

Varje läkare som förskriver substitutionsbehandling tvingas då inför varje ofrivillig uteslutning göra en noggrann konsekvensbedömning om chanserna för sin patient att få ett bättre liv eller hur pass stora riskerna är för att patienten återgår i ett problematiskt bruk av heroin efter en ofrivillig uteslutning.

Vi på SBF vet att det inte alltid är läkaren som tar beslutet att “kasta” ut oss, det kan lika gärna vara kontaktpersonen som ibland “bara” är mentalskötare, eller så är det som en känd läkare inom beroendevården en gång sa “det är ett sjuksköterskevälde – att jag som läkare motsätter mig en uteslutning men ronden med sjyksyrrorna i spetsen kör så att säga över läkarens beslut”.

I konsekvensutredningen ska läkaren skatta sannolikheten för ett återfall i heroin! Den ska även innehålla uppgifter om hur patientens boende, sysselsättning och (om barn finns med i bilden) då kontakten med barnen vid uteslutningar alltid påverkas negativt speciellt lider barnet.

Sedan ska konsekvensutredningens slutsatser vägas mot scenariot att patienten kvarblir i behandling. Därefter tar man ställning till vilket alternativ som bäst svarar upp mot sjukvårdens uppdrag; att rädda liv och hälsa!

Det är dags att börja kräva konsekvensbedömningar!

%d bloggare gillar detta: