INFO: FN:s specielle rapportör Paul Hunt om bristerna av HR (harm reduction) i SV

Svenska Brukarföreningen och FN:s kommitte om Mänskliga rättigheter – två så kallade “shadow reports” har i Genevé överlämnats till FN.

Alla länder som undertecknat de mänskliga rättigheterna granskas vart femte år av en utsänd rapportör. Inom International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights står det om allas rätt till högsta standard av hälso & sjukvård. Sveriges narkotika-användare har inte den rätten – något som alla andra medborgare gör. SBF har sammanställt två rapporter där vi pekar på bristerna

På en internationell konferens i Barcelona 2008 så presenterade FN:s specielle rapportör Paul Hunt en presentation och det med anledning av hans arbete med att granska Sverige. Flera gånger pekar han på de Svenska bristerna av harm reduction åtgärder.

<--break->

Svenska Brukarföreningen och FN:s kommitte om Mänskliga rättigheter – två så kallade “shadow reports” har i Genevé överlämnats till FN.

Alla länder som undertecknat de mänskliga rättigheterna granskas vart femte år av en utsänd rapportör. Inom International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights står det om allas rätt till högsta standard av hälso & sjukvård. Sveriges narkotika-användare har inte den rätten – något som alla andra medborgare gör. SBF har sammanställt två rapporter där vi pekar på bristerna

På en internationell konferens i Barcelona 2008 så presenterade FN:s specielle rapportör Paul Hunt en presentation och det med anledning av hans arbete med att granska Sverige. Flera gånger pekar han på de Svenska bristerna av harm reduction åtgärder.


Här följer ett utdrag av r
apporten – läs nedan:
When I was on that committee [UN Committee on Economic Social and Cultural Rights],
my colleagues and I received a very large number of ‘shadow reports’ from NGOs on many countries and on many issues – from domestic violence to the right to education and the right to the highest attainable standard of health (art:12).

But I have no recollection of ever receiving any NGO information about harm reduction and the human rights of those who use drugs.<--break->I am pleased to report that this is changing. Last year, for example, the Swedish Drug Users Union, and the International Harm Reduction
Association, submitted a ‘shadow report’ to a United Nations human rights treaty-body.

In 2006, the Swedish Government invited me to look at the right to health in Sweden.
My UN report gives the Government credit for a standard of living, life expectancy  and health status that is among the best in the world. But my report also highlights some significant problems.

For example, I was surprised and disappointed to find a seriously inadequate approach to harm reduction. So my UN report reminds the Swedish Government of its right to health responsibility to ensure implementation of a national, comprehensive harm reduction policy, throughout the country, as a matter of priority.

SBF & IHRA:s skuggrapport – KLICKA HÄR
SBF:s rapport om Harm reduction – Report on Harm reduction in Sweden – KLICKA HÄR

Var rädda om er därute – dela inte verktyg!

Hälsn SBF

%d bloggare gillar detta: