Om makt, utkastningar och vållande till annans död!

SBF kan nu berätta att X nu är vräkt från sin lägenhet, han är nu hemlös, vilket inte förvånar oss. En utskrivning ur underhållsbehandling betyder nästan alltid att hela livet slås i bitar. Så ser vår verklighet ut. När vi blir utslängda ur substitutionsbehandling så åker vi inte hem och lägger oss i soffan för att vänta på att spärrtiden ska gå ut. Behandlingen är en substitution eller en underhållsbehandling, och en förutsättning för att boende, sysselsättning, kontakter med familj och vänner ska fungera. .Avbryts den så kvarstår ju opiat/opioidberoendet och utan medicinen kommer abstinensen. Detta vet naturligtvis läkaren som sitter på makten. När abstinensen är ett faktum finns det bara en sak i våra huvuden – att slippa ur det tillståndet, dvs att bli “friska”.

SBF kan nu berätta att X nu är vräkt från sin lägenhet, han är nu hemlös, vilket inte förvånar oss. En utskrivning ur underhållsbehandling betyder nästan alltid att hela livet slås i bitar. Så ser vår verklighet ut. När vi blir utslängda ur substitutionsbehandling så åker vi inte hem och lägger oss i soffan för att vänta på att spärrtiden ska gå ut. Behandlingen är en substitution eller en underhållsbehandling, och en förutsättning för att boende, sysselsättning, kontakter med familj och vänner ska fungera. .Avbryts den så kvarstår ju opiat/opioidberoendet och utan medicinen kommer abstinensen. Detta vet naturligtvis läkaren som sitter på makten. När abstinensen är ett faktum finns det bara en sak i våra huvuden – att slippa ur det tillståndet, dvs att bli “friska”.

Det går bara på ett sätt – att ta Heroin, Buprenorfine, Metadon, Morfin eller annan opiod. Att köpa illegala preparat är mycket dyrt. Men eftersom ingenting annat har något intresse/värde för oss då man befinner sig i akut abstinens går våra pengarna först till att bli “FRISKA”, hyran kommer i andra hand, så ser det ut. Många skulle säkert säga – ni har ett val Javisst, har vi det! Vi kan välja mellan att bli kvar i ett tillstånd där man inte längre står ut med sig själv och där inget lockar (men ha betalat hyran) eller att få känna sig som en människa (men med en hyresskuld). Första gången väljer man kanske att betala hyran. Men andra ggn? Tredje ggn? Fjärde? Femte? För varje gång man hamnar i en sådan situation dör lite av motivationen att försöka reda upp livet. Det blir övermäktigt. Man kanske kan tycka att vi borde lyssna på vårt förnuft och inse att inget blir bättre av att även bli av med bostaden – att strunta i hur vi mår och känner oss. Det är lika möjligt som att bestämma sig för att inte bli förälskad.

Det som är obehagligt då det gäller uteslutningar ur substitutionsbehandling är läkarnas och sjuksköterskornas makt (vi vet att makt berusar). Med makt följer ansvar, framför allt på detta område där självmord och överdoser inträffar som en konsekvens av vårdens beslut. Ni ska få två exempel:

En brukare (Y) blir efter 18 år på Metadon utkastad. Han hade sin behandling på 44án i Stockholm. Han går med en pistol upp till kliniken, ringer på dörren, sjuksyrran öppnar varvid Ystoppar pistolen i sin mun och tryckar av – efter tre dagar på¨intensiven avlider han. Hade han haft grövre kaliber hade döden varit ögonblicklig!

I en mindre stad söder om Stockholm blir en brukare (Q) rånad på sin veckoransonering av Subutex. Det sker direkt utanför Apoteket och därför finns också flera vittnen till händelsen. Q går direkt till polisen och anmäler rånet. Tar sedan polisanmälan med sig till kliniken i tron på att han ska få ett nytt recept. I korridoren på kliniken fanns det också vittnen som hörde vad som sades.
Q ber om ett nytt recept – sjuksyrran svara NEJ, du får inget nytt recept, du får klara dig själv! – Q höjer rösten och säger: Då tar jag livet av mig!
– Sjuksyrran svarar: Ja, då får du väl göra det!
Q går upprörd och ledsen därifrån, han slänger sig ut från en bro ner framför ett tåg – HAN DÖR OMEDELBART!

SBF skriver en artikel i lokaltidningen – I repliken från landstingets representant sägs:

Jag är stolt över vår behandling och det är trist att människor ibland kan komma i kläm, men jag har också andra intressen att ta till vara! Vi undrar; vilka intressen är så viktiga att de går före patienternas överlevnad?

Det finns flera fall i Stockholm, (personligen känner vi i Styrelsen flera som har hängt sig!) Hur kan läkarna ha denna makt att vidta åtgärder i sjukvårdens namn som inte är medicinskt grundade utan som i många fall inte kan ses som annat än rena bestraffnings- och makt uppvisningar?

Nu då läkaren (pediatrikern) från Karolinska står åtalad så kanske det öppnas tillfälle att anmäla läkare för vållande till annans död då deras patienter i anslutning till utkastning dör i överdoser eller självmord!

Vi ser hur det ser ut, främst på mindre orter, och där styr moral, politsk ideologi, och främst politiska signaler. Svenska Brukarföreningen har alltid undrat; Är politisk ideologi och politiska signaler viktigare än att rädda liv? Vi har, sorgligt nog, en film från vårt seminarie 2009 där en riksdagspolitiker svarar JA på den frågan.

SBF ställer frågan till personalen på klinikerna: Sover ni gott efter det att slängt ut en patient? Varför tar ni läkare inom substitutionsbehandlingen inte de etiska regler som är antagna av Läkarförbundet på allvar när det gäller oss? Vi kan påminna er om vad det står i en av paragraferna: Läkaren skall i sin gärning om möjligt bota annars lindra, alltid trösta följa människokärlekens och hederns bud.

Tyvärr så ser de flesta kliniker SBF som ett hot när dom istället skulle kunna skapa något modernt. Tänk er att tillsammans med oss i SBF skapa den optimala kliniken, vi har kunskaperna, vi hart erfarenheten. I SBF har vi totalt drygt 200 års erfarenhet av det vi uttalar oss om. Som vi numer säger: SBF:S kunskap är beprövad erfarenhet.

Några sista ord: Idag talar alla om brukarinflytande och om brukarråd. Här ser det ut som på många andra ställen där det handlar om oss, det är andra utan erfarenhet som talar i vår sak. Varför är det så, varför inte tala med dom det handlar om! Ska diabetikerförbundet uttala sig om frågor som rör rullstolsbundna, ska sjuksyrrors frågor och intressen skötas av åkeriförbundet, eller av frälsningsarmén. Samma sak gäller för Romska förbundet som för SBF. Innan sommaren samtalade vi med dom och vi hade exakt samma problem – andra ägde deras frågor, andra icke Romer talade om deras behov, andra icke Romer fick en massa pengar till att organisera sig, I den Romska delegationen som leddes av Maria Leisnner fanns ingen från det Romska förbundet med.

Solidaritet Mvh Berne Stålenkrantz ordf Svenska Brukarföreningen

%d bloggare gillar detta: