SBF Anhöriga återuppstår

Anhörigföreningen till Brukarföreningen har nu startat upp igen.

Ordförande är Agneta Söderlund, som förlorade sin son indirekt pga en ofrivillig utskrivning från ett underhållsprogram.

Genom bildandet av föreningen hoppas man skapa en anhörigförening som inte bygger på samma värderingar som Anhöriga mot droger eller FMN.

Det kommer också finnas ett forum kopplat till anhörigföreningen, vilket kommer att lanseras inom kort. Du kan bli medlem direkt genom att fylla i ett enkelt formulär på sidan.

Du hittar SBF Anhöriga och all kontaktinformation här: http://www.svenskabrukarforeningen.se/anhoriga

 

Anhörigföreningen till Brukarföreningen har nu startat upp igen.

Ordförande är Agneta Söderlund, som förlorade sin son indirekt pga en ofrivillig utskrivning från ett underhållsprogram.

Genom bildandet av föreningen hoppas man skapa en anhörigförening som inte bygger på samma värderingar som Anhöriga mot droger eller FMN.

Det kommer också finnas ett forum kopplat till anhörigföreningen, vilket kommer att lanseras inom kort. Du kan bli medlem direkt genom att fylla i ett enkelt formulär på sidan.

Du hittar SBF Anhöriga och all kontaktinformation här: http://www.svenskabrukarforeningen.se/anhoriga